Добри темпове на сеитбата

Добри темпове на сеитбата

Хубавото време позволи земеделските производители да хвърлят всички сили в есенната сеитба. За това помогнаха и падналите дъждове, които значително подобриха качеството на орния слой на почвата.

Към края е прибирането на слънчогледа и част от силите техниката и хората ще бъде насочена към сеитбата. До началото на тази седмица с пшеница са засети 106 030 декара, а с ечемик - 18 010 дка. Най-много площи са засети в община Монтана, следвана от община Вълчедръм. Наред с това върви и предсеитбената подготовка на площите, като готовите за сеитба вече надхвърлят 270 280 декара. За първи път от доста години се тори предсеитбено с азотни, фосфорни и калиеви торове, което е гаранция за добър добив и качество на зърното.

Дълбоката оран вече наближава 90 000 дка и след приключването на сеитбата ще се прави с усилени темпове. Прибрана е и царевицата от 54 процента от площите, които са 125 223 дка. Средният добив е 440 кг от декар.