Добри тенденции при отглеждането на слънчоглед

Добри тенденции при отглеждането на слънчоглед

На стоковите борси в страната котировките на черния маслодаен слънчоглед се запазват непроменени вече в продължение на месеци, което е сигурен белег за балансирана реколта, между производството от една страна, потреблението и износа, коментират от Пловдивската стокова борса. Информацията за нивата на настоящите предложения за покупка на суровината при 380 лева за тон без ДДС и за продажба от 400 лева за тон без ДДС са почти идентични с тези през март 2004 и 2005 год. недвусмислено говорят за дълготрайна тенденция и за оптимизиране на площите, засети с маслодаен слънчоглед и добивите от декар. Така ценовата стабилност закономерно е довела и до замразяване цената на олиото от родното производство.

Котировките продава на слънчогледовото олио през последните 6 месеца са се движили в границите между 1,25 и 1,35 лева за литър без ДДС за различните марки и е очевидно, че потребителският джоб ги понася без сътресения. Това от своя страна налага на селскостопанските производители да сеят и тази година почти същите площи с маслодаен слънчоглед, от които при миналогодишните добиви, за да получи същото количество семе, което е в интерес и на производители и на преработватели. Доволни са и хората, които си получават натуралната рента в олио. От друга страна стабилните цени на маслодайното семе и своевременното му изкупуване от преработвателите не ангажира производителите с по-дълго съхранение на суровината и така им спестява разходи.