Държавен фонд Земеделие изплати 24 проекта по мярка 121 за селскостопанска техника

  • 642
  • 0
  • Новини
Държавен фонд Земеделие изплати 24 проекта по мярка 121 за селскостопанска техника

Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция е разплатил 372 проекти за 34.4 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., съобщават от пресцентъра на Фонда.

321 от проектите са на млади фермери по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и са на стойност 7.8 млн. лв.

Други 24 проекта за 7.8 млн. лв. са по Мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства” и са за покупка на земеделска техника.

По 26 проекта на общини са изплатени и авансови плащания за 19.7 млн. лв. по мерките 321 и 322 за нови услуги за населението в селските райони и обновяване и развитие на населените места. Средствата се изплащат от Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Допълнително по линия на пазарните механизми от Общата селскостопанска политика на ЕС, днес от фонда са били разплатени и 1.7 млн. лв. по мярката за „Диверсификация на захарната индустрия”.