Държавен фонд Земеделие ще рефинансира проекти по мярка 121 от Декември

Държавен фонд Земеделие ще рефинансира проекти по мярка 121 от Декември

Държавен фонд земеделие (ДФЗ)  заяви готовност да рефинансира проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) с до 100% от одобрените инвестиционни разходи по сключените договори, като се приспадат авансовите или междинни плащания.

Заемите отпускани от ДФЗ ще са с максимален срок 60 месеца. Банките ще са партньор в схемата, като те ще отпускат заемите при лихва от 9%, като от своя страна трезорите ще плащат на фонда годишна лихва от 2%.

На заседанието си вчера управителния съвет на фонда е одобрил и проект на договор с търговските банки, който да се сключи до средата на декември. За тази година фондът разполага с 50 млн. лв., които могат да се използват за рефинансирането. В бюджета за 2010 г. фондът поиска 100 млн. лв., но още не е ясно каква част ще бъде одобрена от депутатите.