Държавен фонд Земеделие ще рефинансира проекти по мярка 121 от Декември

  • 645
  • 0
  • Новини
Държавен фонд Земеделие ще рефинансира проекти по мярка 121 от Декември

Държавен фонд земеделие (ДФЗ)  заяви готовност да рефинансира проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) с до 100% от одобрените инвестиционни разходи по сключените договори, като се приспадат авансовите или междинни плащания.

Заемите отпускани от ДФЗ ще са с максимален срок 60 месеца. Банките ще са партньор в схемата, като те ще отпускат заемите при лихва от 9%, като от своя страна трезорите ще плащат на фонда годишна лихва от 2%.

На заседанието си вчера управителния съвет на фонда е одобрил и проект на договор с търговските банки, който да се сключи до средата на декември. За тази година фондът разполага с 50 млн. лв., които могат да се използват за рефинансирането. В бюджета за 2010 г. фондът поиска 100 млн. лв., но още не е ясно каква част ще бъде одобрена от депутатите.