Dual Fuel трактор Valtra - дизел + газ

Dual Fuel трактор Valtra - дизел + газ

Двугоривния трактор Valtra Може да работи комбинирано на биогаз и дизел, като в дюзите на Common Rail дизеловия двигател се впръсква нагнетен газ, преминал през няколко процеса на обработка