Един златен и един сребърен медал получи Big Dutchman на изложението за иновации EuroTier тази година

Един златен и един сребърен медал получи Big Dutchman на изложението за иновации EuroTier тази година

Златен медал Big Dutchman получи за разработването на Sonocheck. Sonocheck е напълно нова автоматизирана система за изследване протичането на бременността при свинете. Ултразвуковите измервания се извършват посредством автоматизиран накрайник, докато майката е в бокса с хранилките. Чрез тази система се спестява време и се намалява стреса при животните.

 

От друга страна автоматизираното сканиране изключва необходимостта това да се извършва от човек, като по този начин допринася за здравето и безопасността на хората, работещи във свинефермата. Системата дава възможността да се проследят резултатите в хронологичен ред до настъпване момента на раждане на свинята майка.

 

Sonocheck изготвя 15 секундни последователни записи на състоянието на плода, които могат да бъдат изпращани чрез интернет до независими експерти, за да се изясни напълно състоянието на плода при съмнителни резултати и възникнали противоречиви мнения.

Методът QuigTag на Big Dutchman пък им извоюва сребърен медал. QuigTag представлява опростен и добре замислен подход, при който  посредством смартфон и софтуер се записва информация за животните, на базата не само на ушната маркировка, но и на отпечатък. Така без трудности се събират данни на животните.