ЕК: 80% от субсидиите отиват при 20% от бенефициентите

  • 30.04.2022 15:31
  • 63
  • 0
  • Новини
ЕК: 80% от субсидиите отиват при 20% от бенефициентите

 

Финалният облик на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) ще се реши по време на тристранните преговори между Европейската комисия (ЕК), Европейския парламент (ЕП) и Съвета по реформата на ОСП. Още отсега обаче ЕК настоява за по-голяма амбиция по отношение на околната среда и климата. 

 

През новия програмен период вече ще се говори за условност, която да съчетава настоящото кръстосано съответствие и екологизирането. Целта е да се смекчи изменението на климата, да се опази биологичното разнообразие, да се защитят влажните зони и торфища, да се гарантират хуманно отношение към животните и безопасни храни. 

 

Комисията настоява най-малко 40 % от разходите по ОСП да са предназначени за опазване на климата и околната среда, като подчертава, че „тази цифра трябва да се превърне в задължение, а не в очакване“. 

 

Друга насока, в която ще се работи, е подкрепата да се разпределя по-справедливо. Целта е да се избегне настоящата ситуация, в която 20% от бенефициентите получават 80 % от субсидиите. 

 

Първият проект на препоръките за стратегическите планове вече бе изпратен на държавите членки на 16 ноември. След консултации с тях ще се финализира окончателният им облик. Едва тогава те ще бъдат официално приети и публикувани. 

 

ЕК „остава изцяло ангажирана с реформирането на ОСП за постигане на целите на Зелената сделка. Това е ясен знак, че ОСП е политика на Зелената сделка“пише в последния си бюлетин Министерството на земеделието.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Добави коментар