ЕК дава идеи за екосхеми

ЕК дава идеи за екосхеми

Списък със селскостопански практики беше публикуван от Европейската комисия, с цел да се представят като потенциални идеи за екосхеми, които страните членки да заложат в своите стратегически планове. 

 

Екосхемите са нов инструмент, който беше заложен от Комисията за бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП), програмиран да бъде допълнителен финансов стимул за фермерите, които изберат да ги прилагат, за да се изпълни амбицията на Комисията за практики, свързани с опазването на околната среда и противодействие на климатичните промени. 

 

Българското аграрно министерство вече публикува идеите си за екосхеми, които ще бъдат обсъдени с участниците в Тематичната работна група на заседанието на 20 януари. 

 

У нас ще се залага на: 

 

•    Засилена диверсификация на културите;
•    Поддържане на междуредията на трайните насаждения с азотфиксиращи и/или тревни култури;
•    Екстензивно поддържане на постоянно затревените площи с пасищни животни.

 

В списъка на ЕК се обръща внимание на следните практики: 

 

  • Преминаване към биологично земеделие и животновъдство и прилагането на практики от този вид селско стопанство;
  • Интегриране на практики за намаляване на употребата на химически пестициди;
  • Сеитбообращение, включващо бобови култури;
  • Миксиране на култури;
  • Консервационно земеделие;
  • Практики срещу ерозията на почвата;
  • Екстензивно поддържане на постоянно затревените площи;
  • Пасищно животновъдство и др.

 

Целта на списъка на ЕК е да допринесе към дебата за реформирането на ОСП и достигането на зелените цели. 
Политиката ще има решаваща роля в преминаването към устойчиво земеделие и подкрепата за европейските фермери през следващия програмен период. 

 

Вижте документа на Комисията 

 

Екосхемите ще внесат съществен принос към този преход и за достигането на целите на Зелената сделка. 

 

Селскостопанските практики, които биха могли да бъдат подкрепени от екосхеми, трябва да отговарят на следното условия: 
- да обхващат дейности, свързани с климата, околната среда, здравето и добрата среда на живот за животните;  
- да се определят въз основа на нуждите и приоритетите, определени на национални/регионални нива; 
- тяхното ниво на амбиция трябва да надхвърля изискванията и задълженията, установени като база (включително условността); 
- да допринасят за постигане на целите на ЕС по Зелената сделка.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар