ЕК одобри схема в помощ на българския агросектор в размер на 10 млн. евро

ЕК одобри схема в помощ на българския агросектор в размер на 10 млн. евро

Европейската комисия съобщи, че одобрява представена от България схема за отпускане на ограничени помощи на стойност 20 милиона лева (около 10,26 млн. EUR),  в подкрепа на селското стопанство в страната предават информационните агенции. Субсидиите имат за цел да подпомогнат земеделските предприятия, които изпитват трудности в условията на настоящата икономическа криза, съобщиха от комисията.

Помощи по тази схема ще се отпускат до 31 декември 2010 под формата директни плащания.

Схемата е отворена за всички предприятия в земеделския сектор, при условие че те не са имали финансови затруднения преди 1 юли 2008 г. Всеки финансов пакет не може да надхвърля 15 хил. евро за отделен бизнес. Схемата за субсидии ще бъде контролирана от Държавен фонд „Земеделие“.

Схемата е в съответствие с приетата от Европейския съюз временна кризисна рамка за държавни помощи в условията на икономическата криза.

Миналата седмица Европейската комисия обяви плановете си да извърши значителни промени в селскостопанската политика на ЕС в съответствие с новата дългосрочна икономическа стратегия на съюза. Промените ще бъдат предложени към края на годината и ще влязат в сила, ако бъдат приети, след изтичането на настоящата програма за финансиране през 2013 г.

За изпълнението на Общата селскостопанска политика на ЕС се изразходват около 55 млрд. евро на година (40% от бюджета на ЕС), по-голямата част от които се изплащат на фермерите под формата на преки субсидии. Около 5% от работещото население в ЕС е заето в селскостопанския сектор.

ЕС работи върху 10-годишен икономически план - стратегията „Европа 2020“. Очаква се той да има значителни последствия за селското стопанство, отчасти поради наблягането върху целите за постигане на нисковъглеродна икономика.