Фермери печелят ниви с най-добра оферта

Агрион дава хиляди декари под наем и аренда

Фермери печелят ниви с най-добра оферта

Хиляди декари плодородна земя предлага на пазара за аренда и наем лидерът в поземлените отношения „Агрион“. Традиционно, през месец май, компанията вади престижна селекция от терени от огромното си портфолио, които отдава чрез пряко договаряне, под наем или аренда.

 

Пчелари купуват имоти онлайн

 

Експертите на „Агрион“ са разработили процедурата така, че да се осигурят честни и прозрачни преговори за всички участници. Няма скрити клаузи и никой не се ползва с преимущество. 

 

Мярката е особено подходяща за млади фермери, които не разполагат с нужните средства за закупуване на земя или пък имат нужда от първоначално финансиране, за да развият своите стопанства. 

 

Всички имоти могат да бъдат разгледани ТУК.

 

За първи път компанията предлага опция за наемане по изцяло дигитален път – от пълната информация за имотите през подаването на заявка и частично до сключването на сделката. На официалния сайт на земеделския лидер всеки може да разгледа предложенията, систематизирани по области, населени места и землища.

 

„Предложените земеделски земи позволяват на всеки, който иска да се занимава със селско стопанство, да се включи дори да не притежава опит в тази сфера. Това е изключителна възможност и за хора извън агросектора, които нямат финансова възможност или желание да купуват собствена земя“, казват експертите от „Агрион“.

 

Наемането на земя дава възможност на всички участници на пазара да разширят площта, която обработват, и да бъдат по-конкурентоспособни. 

 

 

По данни на Евростат България е сред страните в Европа с най-висок дял на арендуваната земя – близо 70%. За сравнение относителният дял на арендуваната земя в четири от страните на ЕС е около 50% от използваните земеделски земи. Две от тези държави – Франция и Германия, са сред най-големите производители на земеделски продукти в ЕС. Близо до тези стойности е показателят в Швеция, докато за страните от Южна Европа стойностите му са значително по-ниски – 26% в Гърция и 28% в Испания. 

 

Една от основните причини е разпокъсаната собственост на земята в страната ни. По данни на земеделското министерство към края на миналата година собствениците на земя в България са 1 861 410 граждани и фирми. Те притежават общо близо 44 млн. дка земеделски земи.

 

Най-голяма е групата на собствениците, които притежават до 1000 дка. Това са 1 859 316 граждани и фирми, или 99,88% от всички собственици. В тяхно владение са 7 298 246 имота с обща площ от близо 35 млн. дка при среден размер от 4,772 дка. В голямата си част тези собственици живеят извън районите на поземлената си собственост и имат други професии. 

 

Статистиката сочи, че арендата и наемът са най-лесният начин за уедряване на земеделските стопанства. Според проучвания на Австрия и Германия най-малки са разходите при обработка на масиви от 50 – 100 дка. За да постигнат такъв размер на стопанствата си, фермерите трябва да преговарят с десетки малки собственици или с големи стопани на земеделски земи, какъвто е „Агрион“. Практиката сочи, че все повече земеделци избират „Агрион“ за партньор заради коректните и честни условия, които компанията предлага.

 

Информация за „Агрион“ може да намерите на www.agrion.bg0800 111 66 или във всеки офис на дружеството в цялата страна.