Фермери се разрастват със земи на разсрочено плащане

Компанията за управление на земеделски земи „Агрион" пуска на пазара още земя с потенциал на цени от 300 лв. за дка

  • 734
  • 0
  • Новини
Фермери се разрастват със земи на разсрочено плащане

Покупката на земеделска земя на разсрочено плащане, предизвика сериозен интерес сред потенциалните купувачи и набира все по-голяма популярност. Това отчетоха от българската компания за управление на поземлени активи „Агрион“. Дружеството, което е лидер на пазара, предлага на купувачите да плащат избраната от тях земя на вноски за срок от 3 години, без първоначално самоучастие.

От условията се възползват предимно по-малки земеделски производители, за които разсроченото плащане е добър вариант да придобият желаната от тях земя, без да се налага да теглят кредити или да затварят големи суми още по време на сделката. По този начин те имат възможност да вложат свободните си парите в техника или по-качествени семена, което води до по-ефективно и модерно земеделие.

От услугата се възползват и земеделци, които кандидатстват по програмата „Млад Фермер“. Мярката, която е част от Програмата за развитие на селските райони, осигурява финансиране в размер на левовата равностойност на 25 хил. евро. Все по-често се наблюдава тенденция парцели да купуват и хора, които до този момент не са се занимавали със земеделие. Благодарение на субсидиите от европейските програми и държавните помощи за много начинаещи земеделци обработването на ниви е вариант за докарване на прилични доходи. 

От „Агрион“ отчетоха, че се наблюдава засилен интерес и от земеделските стопани, които искат да окрупнят парцелите си и да разширят стопанствата си. Комасацията увеличава производителността и намалява разходите. Тя дава по-добри условия за механизирана обработка на земята, което е предпоставка за увеличаване на  добивите и за развиване на селско стопанство с висока добавена стойност. 

Окрупняването на терени помага и формирането на по-добра цена на земеделските площи. Стойността на комасираните имоти е доста по-висока от средната за даден регион, дори и да се сравняват терени от едно и също землище, категорични са експертите в бранша.  По официални данни на Министерство на земеделието, храните и горите средният размер на земеделските терени у нас е едва 5.5 дка, което е едно от най-ниските нива в ЕС. Общата площ със селскостопанско предназначение е в страната ни е около 52 млн. дка, но тя е раздробена на близо 25 млн. парчета

За да отговори на засиления интерес от страна на купувачите „Агрион“ пусна на пазара още апетитни парцели в цялата страна на цени, започващи от 300 лв./дка. Най-сериозен интерес се наблюдава в районите на Варна, Хасково и Монтана, отчитат от ръководството на компанията.  Размерите на парцелите, които все още не са продадени, както и точното им местоположение в различните землища, може да се видят на адрес http://www.agrion.bg/bg/zemq/sellingform.

Анализът на „Агрион“ показва, че най-често купувачите се свързват с компанията онлайн, на националния телефон 080011166 и на място, в офисите на компанията в цялата страна. Във всеки от регионалните офиси заинтересованите могат да получат безплатно експертни съвети, информация за пазара, както и търговски и юридически консултации.

Добави коментар