Фермерите още чакат първите одобрени проекти по мярка 121 от ПРСР

Фермерите още чакат първите одобрени проекти по мярка 121 от ПРСР

Като повечето от нещата, свързани със старта на мерките по Програмата за развитие на селските райони, и обявяването на първите одобрени проекти се бави. Ще припомним, че още до края на миналата седмица трябваше одобрените проекти да бъдат оповестени, но и до днес това не е станало. Въпреки това земеделските производители се надяват тези дни да получат информация по въпроса.

Става въпрос за внесените проекти, които до 15 август трябваше да бъдат разгледани и оценени, по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Стопаните подаваха проектите си в периода 17 април - 15 май, но разглеждането им започна с голямо закъснение. Реално до края на юли процедурата трябваше да бъде завършена и хората да знаят кой проект е одобрен и кой не е.

От аграрното министерство обясняват, че принципът на разглеждане на документите е по реда на тяхното постъпване. И допълват, че на 22 август ще има втора сесия за разглеждане на проекти по същата мярка.
Резултати се чакат и по подадените проекти по мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери”, като тяхното обявяване ще бъде след 18 август. Точно кога, обаче, не се знае. Очаква се на 1 септември да стартират така наречените “общински мерки” - мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”.

От 1 октомври пък се очаква да стартират други две мерки по третата ос от Селската програма. Това са мерки 311 ”Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия.