Фермерите още чакат първите одобрени проекти по мярка 121 от ПРСР

  • 13.03.2021 13:34
  • 462
  • 0
  • Новини
Фермерите още чакат първите одобрени проекти по мярка 121 от ПРСР

Като повечето от нещата, свързани със старта на мерките по Програмата за развитие на селските райони, и обявяването на първите одобрени проекти се бави. Ще припомним, че още до края на миналата седмица трябваше одобрените проекти да бъдат оповестени, но и до днес това не е станало. Въпреки това земеделските производители се надяват тези дни да получат информация по въпроса.

Става въпрос за внесените проекти, които до 15 август трябваше да бъдат разгледани и оценени, по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Стопаните подаваха проектите си в периода 17 април - 15 май, но разглеждането им започна с голямо закъснение. Реално до края на юли процедурата трябваше да бъде завършена и хората да знаят кой проект е одобрен и кой не е.

От аграрното министерство обясняват, че принципът на разглеждане на документите е по реда на тяхното постъпване. И допълват, че на 22 август ще има втора сесия за разглеждане на проекти по същата мярка.
Резултати се чакат и по подадените проекти по мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери”, като тяхното обявяване ще бъде след 18 август. Точно кога, обаче, не се знае. Очаква се на 1 септември да стартират така наречените “общински мерки” - мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”.

От 1 октомври пък се очаква да стартират други две мерки по третата ос от Селската програма. Това са мерки 311 ”Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия.