Фермерът Евгени Ананиев от с. Долни Раковец

Фермерът Евгени Ананиев от с. Долни Раковец