Фирма Римекс ще демонстрира новия гроздокомбайн модел G 8 на компанията GREGOIRE

Фирма Римекс ще демонстрира новия гроздокомбайн модел G 8 на компанията GREGOIRE

Фирма РИМЕКС 1 ХОЛДИНГ  ЕАД, съвместно с фирма BASF-България и любезното домакинство на Винпром Карнобат и Винпром Пещера, организират  среща демонстрация  с гроздопроизводителите от Бургаския и Пловдивски регион, на която ще демонстрират новия самоходен гроздокомбайн модел G 8 на френската компания GREGOIRE и ще представят технология за растителна защита на лозя на BASF-България .

 

Срещите ще се проведат съответно на 12 (вторник) октомври от 11 часа в лозовите масиви на Винпром „Карнобат”, в село Венец, общ. Карнобат и на 13 (сряда) октомври от 11.00 часа  в лозовите масиви на  Винпром „Пещера”, с. Найден Герово, общ. Пловдив.В срещите ще вземат участие представители на Агенция по лозата и виното, Дирекция Бургас и Дирекция Пловдив, които ще изнесат данни за състоянието на реколтата в региона, хода на кампанията и перспективите пред сектора.Гроздопроизводители и журналисти ще станат свидетели на старта на прибирането на реколтата от червени винени сортове, с новия самоходен гроздокомбайн G 8, на френската компания GREGOIRE, един от лидерите в производството на специализирана техника за производството на грозде. С гроздокомбайна ще се демонстрира прибирането на гроздето по нов и ефективен начин, който води до ниски експлоатационни разходи, придружени със отлично качество на прибиране на реколтата. Този тип гроздокомбайни са проектирани както за големи, така и за по-малки лозови насаждения.На срещата ще бъде представена и топ растителнозащитна технология за опазване на лозя, на фирма BASF. Правилното извеждане на борбата с тях налага третиранията да започнат от най-ранна вегетация на лозята с подходящите препарати. Схемата на BASF за растителна защита в лозята е резултат от проведени опити в различни райони,при различни почвени и климатични условия,при сортове грозде,повече или по-малко чувствителни на икономически най-важните болести. Препаратите са доказали своята ефикасност през годините.Те се използват както от водещите Винпроми в България,така и от множество производители на грозде,които търсят оптимални добиви и високо качество на продукцията си.