Фонд "Земеделие" ще рефинансира проектите по САПАРД

Фонд "Земеделие" ще рефинансира проектите по САПАРД

Всичките проекти по САПАРД, които ще бъдат одобрени през тази година, могат да се рефинансират от фонд "Земеделие", съобщи зам.-министърът на земеделието Димитър Пейчев. Заедно с шефа на фонда Асен Друмев той представи новите условия за инвестиционното кредитиране за 2006 г., приети на последното заседание на фонда и одобрени от правителството в края на миналата седмица.
В план-сметката за тази година са заделени 85 млн. лв. за рефинансиране на търговските банки, които ще отпускат заеми по одобрените проекти по САПАРД. Досега държавата не покриваше кредитите, но последните промени в закона за подпомагане на земеделските производители дава тази възможност, обясни още Друмев. От февруари агенция САПАРД възстанови приемането на проекти за модернизиране на мандри, месопреработвателни и консервни предприятия, пазари на производители и оборудване на фермите. Ресурсът е 200 млн. лв., като с предимство ще се ползват преработвателите на мляко и месо. След като фондът поеме заемите на фирмите, това ще ги облекчи извънредно много, защото кредитите ще се облагат само с 9%, каквато е лихвата по инвестиционните кредити на държавното подпомагане. По този начин стопаните ще осигурят първоначалното финансиране за изпълнение на проекта, което лесно ще погаси, след като получи субсидията по САПАРД, поясниха експерти.

За първи път през тази година фонд "Земеделие" ще отпуска и инвестиционни заеми за модернизация на мелници и хлебопреработвателни предприятия, съобщи Асен Друмев. Парите ще се дават само на фирми, които са регистрирани като земеделски производители, тъй като фондът е създаден да подкрепя само регистрирани стопани. Заемите ще се дават за покупка на силози или миксери за тесто, като максималният им размер ще зависи от цената на оборудването и от размера на фирмите, обясни още Друмев. Предварителните разчети на браншовите организации на мелничарите и хлебарите показали, че оборудването за пекарните е от 38 хил. до 48 хил. евро.

Фондът увеличава и заемите за засаждане на трайни насаждения, тъй като след актуализацията на цените се оказва, че те са се покачили с около 25-30 на сто за лозята, ябълките, крушите и маточните насаждения. Ако до миналата година за засаждане на декар лозе максималният заем, който фондът отпуска, е бил 3500 лв., от тази година той се увеличава на 4000. лв. Лозовите маточни насаждения се увеличават от 4500 на 4800 лв. на. За ябълките и крушите размерът на заема скача от 1900 лв. на 2100 лв., а за черешите от 1300 на 1600 лв. за дка.

Фонд "Земеделие" запазва лихвите за краткосрочните заеми на 3%, а за инвестиционните - на 6%. При рефинансирането на банките лихвата по заемите е 9%, докато максималната лихва на банките при инвестиционното финансиране е двойно по-висока. И през тази година фондът изцяло ще субсидира лихвите по инвестиционните кредити в изостаналите райони, които се отпускат по програмите "Родопи", "Странджа - Сакар" и "Северозападна България". За първите две програми фондът субсидира по 20 на сто от заемите, а за Северозападна България до 14 на сто. Така при всеки 100 лв. заем кредитоискателят ще връща по 80 лв. или 86 лв., поясниха от фонда.

Памукопроизводителите също ще бъдат субсидирани за пръв път от фонд "Земеделие" с 360 хил. лв. Целевата субсидия ще се отпуска за дка засадена площ, като целта площите с памук през тази година да бъдат удвоени. В Европейския съюз почти 65 на сто от памука се внасят. След присъединяването на страната в ЕС вносът от трети страни ще се облага, затова агроминистерството ще стимулира разширяването на памуковите полета в Хасковско и Пловдивско.