Георги Събев: От 2022 г. биопроизводство ще се прави само с био посадъчен материал

  • 15.11.2021 11:31
  • 87
  • 31
  • Новини
Георги Събев: От 2022 г. биопроизводство ще се прави само с био посадъчен материал

 

Намираме се в период, който е изключително важен за фермерите, тъй като в момента се решава бъдещето на новата ОСП - схемите и мерките, които ще залегнат в бъдещия програмен период на най-старата политика на Европа.

 

Каква е визията на България и докъде стигна страната ни в изготвянето на стратегическия план? На тези и още много въпроси, отговор дава зам. министър Георги Събев. 

 

 

- Здравейте, г-н Събев! Нека да започнем със стратегическия план. Преди изборите срещите между МЗХГ и бранша бяха доста интензивни и след цялото това препускане по различните интервенции и критерии... сега нещата са в застой или поне така изглежда. На какъв етап в момента се намира изготвянето на стратегическия план на България?

 

- Стратегическият план е наистина ключов инструмент за бъдещето на ОСП. Много работа е свършена до момента, като на този етап се запознавам със заключенията. Имаме основа, но изготвянето му не може да се осъществи в един изключително национален план. Както знаем преговорите на европейско ниво все още не са приключили, т.е изготвянето на дизайна на този стратегически план е обвързано с решения, които се надяваме в най-кратки срокове да бъдат постигнати. Надяваме се също, че в рамките на Португалското председателство това ще стане факт. Чуват се обаче и гласове, че ще е нужно още време, докато се оформят и последните немаловажни елементи от бъдещото законодателство.

 

Работата предстои. В кратки срокове ще направим опит за свикване на ТРГ за стратегическия план, като в нея ще бъдат поканени заинтересованите страни от сектор "Селско стопанство" в страната.

 

- Нещата и на европейско ниво забуксуваха доста. Вече сме месец юни, а споразумение по реформата на ОСП  така и не бе постигнато, както обещаваха от Португалското председателство. Предстои поредния супертриалог на 24 и 25 юни. След последния супертриалог обаче, повечето държави членки изразиха увереност, че може да се стигне до съгласие по реформата през този месец. Вие май не сте твърде голям оптимист, че ще се постигне съгласие или просто така ми се струва?

 

- Трябва да сме реалисти. Става въпрос за сериозен ангажимент, който поставя основите и за бъдещото развитие на европейското селско стопанство - не само за следващите 4 години. Всички законодателни предложения трябва да бъдат съобразени и с европейската зелена сделка. Тоест трябва да видим докъде могат да се простират амбициите, колко е реалистично да се залагат тези цели и как можем да намерим златното сечение между интереса на производители, как можем да съхраним биологичното разнообразие. И накрая как можем да направим всичко това в работещ вариант и за тези, които трябва да прилагат новата ОСП.

 

Процесът на вземане на решения на ниво ЕС е наистина доста сложен. Съветът има своя позиция, ЕП има своя позиция. Има обаче политическа амбиция на този съвет в Люксембург (24 и 25 юни - бел. ред) нещата да придобият финална рамка. 

 

- Няколко са новите стратегии, които се предвижда да залегнат като част от ОСП, а именно Стратегията "От фермата до трапезата" и Стратегията за биоразнообразието. Именно тези две стратегии станаха причина за изключително много протести в Германия и Франция. Оказва се, че фермерите не се припознават в тях. Подобно е и мнението на част от родните стопани. Каква е позицията на МЗХГ?

 

- Европейският зелен пакт е амбициозен и целта, която е заложена пред него е постигане на европейска икономика, която е неутрална спрямо климата до 2050 г. Тепърва предстои да бъдат реализирани първи законодателни предложения от страна на ЕК. Наистина тези притеснения, които изразиха фермерите от Германия, Франция и от други страни биват споделяни и от българския селскостопански сектор. Наистина има и притеснения за нивото на амбицията, но от друга страна не бива да забравяме, че селското стопанство е във взаимодействие в природата, която не е неизчерпаем ресурс. Затова е необходима грижа и за биологичното разнообразие, и за околната среда като цяло. Наистина трябва да се направи обстойна оценка от страна на ЕК, след като обаче амбициите бъдат финализирани.

 

Лично аз имам притеснения относно заложената цел за 25% от площите да бъдат биологично сертифицирани. От гледна точка на опазване на околната среда това е наистина важно. Но България е една от страните с най-малък дял на биологично сертифицирани площи. Тоест в рамките на няколко години (до 2030 г. - бел. ред), трябва да се постигне 10-кратен ръст. Това изисква сериозен ангажимент и много силно политическо отношение от страна на земеделското министерство. Смятам, че трябва да се търси балансиран подход, който да даде възможност и на фермерите да произвеждат. 

 

Нещо, на което досега не се е давало гласност в България е, че с новия регламент за биологичното земеделие, който ще влезе в сила от следващата година - едно от изискванията е биологичното производство да идва от биологичен посадъчен материал. Откъде ще набавим този репродуктивен материал, ако ние като цяло имаме малко производство? Това от една страна звучи като заплаха, но е и възможност. Страната ни има много добра база, имаме специализирани университети, научни институти и т.н. От тази амбиция на пръв поглед аз виждам и икономическа възможност за развитие на производството на биологичен репродуктивен материал, както в растениевъдството, така и в животновъдството.

 

От друга страна наистина тази амбициозна цел за 25% биоплощи, поставена от Европа, отговаря до голяма степен и на очакванията на потребителите. Голяма част от европейците са склонни вече да купуват продукти, които са може би в малко по-високия ценови диапазон, но са произведени по биологично сертифициран начин. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Коментари
donniebarnes4756
на 11.11.2021 13:24
This article by Georgi Sabev is informative and I learned a lot about this subject. https://www.marriagecounselingofoklahomacity.com
brandonyoungblood2354
на 22.10.2021 11:02
I'm so glad that they are now switching to organic planting material. https://www.marriagecounselingofhouston.com
oliverbaatz8758
на 19.10.2021 23:28
Great post! I also believe in writing for a specific type of person in mind. https://www.emondagesaint-jerome.com
seo
на 07.10.2021 0:16
I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often. [url=https://www.mobiledsng.com/product/vimax/]vimax canada[/url]
sk
на 20.09.2021 23:06
Some truly wonderful work on behalf of the owner of this internet site , perfectly great articles . Cmovies new website
sk
на 17.09.2021 22:22
Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work. heart chakra affirmations
sk
на 15.09.2021 22:20
Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!! 먹튀검증업체
sk
на 13.09.2021 21:40
Very informative post! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign. Good Morning Messages for Friends
Jono Wink
на 06.08.2021 12:06
Thanks for this post!If you like game spider solitaire
hibbah
на 23.07.2021 18:44
Many poker players - even the pros are likely to passionate through for their online bankroll, wasting their weeks or months of winning online poker play by going broke in one two bad poker playing session. And the strong reason behind it is the fact that for a successful online poker play, you need to be more disciplined and controlled than live poker. dewa Score slot
hibbah
на 20.07.2021 14:05
Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly comeback. ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี
sk
на 17.07.2021 0:44
I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article... มาร์คหน้า
gm melissa
на 16.07.2021 12:58
Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also…I’m happy to find so many useful info here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing game guides
gm melissa
на 14.07.2021 9:41
I have to search sites with relevant information on given topic and provide them to teacher our opinion and the article skribblio
sk
на 11.07.2021 12:19
Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include. buy brown heroin online
mr seo
на 09.07.2021 17:43
Wonderful blog post. This is absolute magic from you! I have never seen a more wonderful post than this one. You've really made my day today with this. I hope you keep this up! https://www.summumwoodwork.com
mr seo
на 09.07.2021 17:41
I curious more interest in some of them hope you will give more information on this topics in your next articles. https://www.woodrightproducts.com
mr seo
на 09.07.2021 17:39
Excellent effort to make this blog more wonderful and attractive. https://woodshallcraftshop.com
mr seo
на 09.07.2021 17:36
I must admit that your post is really interesting. I have spent a lot of my spare time reading your content. Thank you a lot! https://treehuggerwoodfloors.com
mr seo
на 09.07.2021 17:33
Great survey. I'm sure you're getting a great response. https://digitaldelusion.net
mr seo
на 09.07.2021 17:31
Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! https://internetmarketinghere.com
mr seo
на 09.07.2021 17:28
The writer is enthusiastic about purchasing wooden furniture on the web and his exploration about best wooden furniture has brought about the arrangement of this article. https://www.agas-digital.com
mr seo
на 09.07.2021 17:26
This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion, thank you. https://www.markpowerdigital.com
mr seo
на 09.07.2021 17:23
Super site! I am Loving it!! Will return once more, Im taking your food additionally, Thanks. https://www.thecreativemarketing.net
mr seo
на 09.07.2021 17:20
I feel very grateful that I read this. It is very helpful and very informative and I really learned a lot from it. https://www.shoreridersllc.com
mrseooo khatri
на 09.07.2021 14:45
You completed a number of nice points there. I did a search on the issue and found nearly all people will have the same opinion with your blog. His Secret Obsession
mrseooo khatri
на 09.07.2021 14:34
I read that Post and got it fine and informative. Please share more like that... Hero Instinct
mrseooo khatri
на 09.07.2021 14:25
This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again. Resurge Official Website
mrseooo khatri
на 09.07.2021 14:02
I have to search sites with relevant information on given topic and provide them to teacher our opinion and the article. Resurge Canada
Joy Wilburn
на 09.07.2021 13:11
The information you provided was extremely useful to me. This is my first time here. You have a lot of great information on your site, especially in the discussion section. This is an excellent piece of writing. We appreciate your efforts. My profile is called Pick A Letter from A-to-Z. Here, you get a random letter and number from the alphabet. Please also take a look at our profile.
sk
на 30.06.2021 13:14
Wow, What a Excellent post. I really found this to much informatics. It is what i was searching for.I would like to suggest you that please keep sharing such type of info.Thanks Eddie65263
Добави коментар