Георги Събев: От 2022 г. биопроизводство ще се прави само с био посадъчен материал

Георги Събев: От 2022 г. биопроизводство ще се прави само с био посадъчен материал

 

Намираме се в период, който е изключително важен за фермерите, тъй като в момента се решава бъдещето на новата ОСП - схемите и мерките, които ще залегнат в бъдещия програмен период на най-старата политика на Европа.

 

Каква е визията на България и докъде стигна страната ни в изготвянето на стратегическия план? На тези и още много въпроси, отговор дава зам. министър Георги Събев. 

 

 

- Здравейте, г-н Събев! Нека да започнем със стратегическия план. Преди изборите срещите между МЗХГ и бранша бяха доста интензивни и след цялото това препускане по различните интервенции и критерии... сега нещата са в застой или поне така изглежда. На какъв етап в момента се намира изготвянето на стратегическия план на България?

 

- Стратегическият план е наистина ключов инструмент за бъдещето на ОСП. Много работа е свършена до момента, като на този етап се запознавам със заключенията. Имаме основа, но изготвянето му не може да се осъществи в един изключително национален план. Както знаем преговорите на европейско ниво все още не са приключили, т.е изготвянето на дизайна на този стратегически план е обвързано с решения, които се надяваме в най-кратки срокове да бъдат постигнати. Надяваме се също, че в рамките на Португалското председателство това ще стане факт. Чуват се обаче и гласове, че ще е нужно още време, докато се оформят и последните немаловажни елементи от бъдещото законодателство.

 

Работата предстои. В кратки срокове ще направим опит за свикване на ТРГ за стратегическия план, като в нея ще бъдат поканени заинтересованите страни от сектор "Селско стопанство" в страната.

 

- Нещата и на европейско ниво забуксуваха доста. Вече сме месец юни, а споразумение по реформата на ОСП  така и не бе постигнато, както обещаваха от Португалското председателство. Предстои поредния супертриалог на 24 и 25 юни. След последния супертриалог обаче, повечето държави членки изразиха увереност, че може да се стигне до съгласие по реформата през този месец. Вие май не сте твърде голям оптимист, че ще се постигне съгласие или просто така ми се струва?

 

- Трябва да сме реалисти. Става въпрос за сериозен ангажимент, който поставя основите и за бъдещото развитие на европейското селско стопанство - не само за следващите 4 години. Всички законодателни предложения трябва да бъдат съобразени и с европейската зелена сделка. Тоест трябва да видим докъде могат да се простират амбициите, колко е реалистично да се залагат тези цели и как можем да намерим златното сечение между интереса на производители, как можем да съхраним биологичното разнообразие. И накрая как можем да направим всичко това в работещ вариант и за тези, които трябва да прилагат новата ОСП.

 

Процесът на вземане на решения на ниво ЕС е наистина доста сложен. Съветът има своя позиция, ЕП има своя позиция. Има обаче политическа амбиция на този съвет в Люксембург (24 и 25 юни - бел. ред) нещата да придобият финална рамка. 

 

- Няколко са новите стратегии, които се предвижда да залегнат като част от ОСП, а именно Стратегията "От фермата до трапезата" и Стратегията за биоразнообразието. Именно тези две стратегии станаха причина за изключително много протести в Германия и Франция. Оказва се, че фермерите не се припознават в тях. Подобно е и мнението на част от родните стопани. Каква е позицията на МЗХГ?

 

- Европейският зелен пакт е амбициозен и целта, която е заложена пред него е постигане на европейска икономика, която е неутрална спрямо климата до 2050 г. Тепърва предстои да бъдат реализирани първи законодателни предложения от страна на ЕК. Наистина тези притеснения, които изразиха фермерите от Германия, Франция и от други страни биват споделяни и от българския селскостопански сектор. Наистина има и притеснения за нивото на амбицията, но от друга страна не бива да забравяме, че селското стопанство е във взаимодействие в природата, която не е неизчерпаем ресурс. Затова е необходима грижа и за биологичното разнообразие, и за околната среда като цяло. Наистина трябва да се направи обстойна оценка от страна на ЕК, след като обаче амбициите бъдат финализирани.

 

Лично аз имам притеснения относно заложената цел за 25% от площите да бъдат биологично сертифицирани. От гледна точка на опазване на околната среда това е наистина важно. Но България е една от страните с най-малък дял на биологично сертифицирани площи. Тоест в рамките на няколко години (до 2030 г. - бел. ред), трябва да се постигне 10-кратен ръст. Това изисква сериозен ангажимент и много силно политическо отношение от страна на земеделското министерство. Смятам, че трябва да се търси балансиран подход, който да даде възможност и на фермерите да произвеждат. 

 

Нещо, на което досега не се е давало гласност в България е, че с новия регламент за биологичното земеделие, който ще влезе в сила от следващата година - едно от изискванията е биологичното производство да идва от биологичен посадъчен материал. Откъде ще набавим този репродуктивен материал, ако ние като цяло имаме малко производство? Това от една страна звучи като заплаха, но е и възможност. Страната ни има много добра база, имаме специализирани университети, научни институти и т.н. От тази амбиция на пръв поглед аз виждам и икономическа възможност за развитие на производството на биологичен репродуктивен материал, както в растениевъдството, така и в животновъдството.

 

От друга страна наистина тази амбициозна цел за 25% биоплощи, поставена от Европа, отговаря до голяма степен и на очакванията на потребителите. Голяма част от европейците са склонни вече да купуват продукти, които са може би в малко по-високия ценови диапазон, но са произведени по биологично сертифициран начин. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Коментари
JoeyMiles
на 26.01.2022 6:31
I prefer merely excellent resources - you will see these people in: <a href="https://www.gdparvin.com/">GD Parvin Painting & Decorating</a>
jerrii
на 22.01.2022 5:42
Providing the best and in the given time frame at advertising company has helped us in increasing our credibility in the market. We are a team of creative yet smart people who understand the importance of performing and implementing innovation in work. <a href=https://www.brandsnbehind.com/>Advertising agencies in Chennai</a>
seo
на 01.01.2022 12:15
Get a chance to win a prepaid visa gift card to purchase the new PS5! <a href="https://www.effectivestuffs.com/win-a-ps5/">How To Win A PS5</a>
sk
на 13.09.2021 21:40
Very informative post! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign. <a href="https://www.comfortskillz.com/p/400-good-morning-messages-wishes-quotes.html">Good Morning Messages for Friends</a>
Добави коментар