GeoSCAN - новата програма за мониторинг на земеделските култури

  • 25.08.2021 19:33
  • 2490
  • 0
  • Видео
GeoSCAN - новата програма за мониторинг на земеделските култури

GeoSCAN е програма за мониторинг на състоянието на земеделските култури по време на тяхната вегетация с цел установяване на силни и слаби зони в парцелите както и прогнозиране на добивите. GeoSCAN e най-новият продукт на компаниите НИК и Техно Фарм