Германия не иска таван на плащанията, а намаляваща ставка

  • 100
  • 1
  • Новини
Германия не иска таван на плащанията, а намаляваща ставка

 

Министерство на земеделието на Германия вече представи своята визията за това, как ще се прилага ОСП след 2022 г. Като цяло идеята е да има по-малко субсидии за големите и повече пари за селските райони за сметка на директните плащания, пише Agrarheute.

 

Най-важните моменти трябва да бъдат изяснени в три законопроекта. Предстои предложенията да бъдат гласувани от федералното правителство, след което да бъдат одобрени от ЕК до края на ЕК. Могат да настъпят и промени според това, какъв е резултатът от триалозите за реформата на ОСП на ниво ЕС. Общи линии обаче е ясна посоката, в която ще се дават субсидии на немските фермери.

Повече пари по Втори стълб

Според плановете на федералното министерство преразпределянето на средства от директни плащания към развитие на селските райони трябва да бъде увеличено от сегашните 6 на 8%. Това означава директните плащания да намаляват с почти 100 млн. евро годишно, докато средствата по Lтори стълб да останат приблизително на нивото от 2020 г.

По-голямо субсидиране за първите няколко хектара

Не 7%, а 10% от директните плащания да отиват за субсидиране на първите хектари на всяко стопанство. Досега първите 30 ха са финансирани с около 50 евро/ха и още 16 ха – с около 30 евро/ха.

Предложението за промяна след 2022 г. е:

•    За първите 40 ха – приблизително 62 евро/ха;
•    Следващите 20 ха – около 37 евро/ха.
•    Преразпределителното плащане да важи за площи до 300 ха.

По този начин общият размер на преразпределените плащания за насърчаване на малки и средни предприятия ще се увеличи със 122 млн. евро до 452 млн. евро годишно.

Без таван на директните плащания, но с намаляваща ставка

Федералното министерство на земеделието все още не иска да въведе ограничение на директните плащания, но планира намаляваща ставка. Ако основната премия на ферма надвишава 60 000 евро, сумите над 60 000 евро до 100 000 евро включително намаляват с 5%. В случаи, че надвишават 100 000 евро, ставката е надолу с 10%.

Свързаните компании трябва да се разглеждат като едно дружество в случай на преразпределение на бонус и намаляваща ставка, като разходите за заплати не трябва да се вземат предвид. Парите, които ще се спестят от тази намаляваща ставка, следва да се влеят във втория стълб, за да не бъдат загубени. 

Нови екосхеми

20% от горната граница на Германия за директни плащания трябва да бъдат запазени за така наречените екосхеми, които могат да включват:

•    Разширяване на постоянните пасища;
•    Премия за пашуване на крави с бозаещи телета, овце и кози;
•    Запазване на агролесовъдни системи на постоянни пасища или обработваеми земи;
•    Отглеждане на разнообразни обработваеми и бобови култури;
•    Използване на над 3% от работната площ за непроизводствени площи и ландшафтни елементи;
•    Подобряване на тези зони, например с медоносни растения.

3% непроизводствени площи

Всички ферми трябва да оставят поне 3% от обработваемата си земя за непроизводствени площи и ландшафтни елементи. Освен това регламент трябва да позволи постоянните пасища, които ще възникнат след 2022 г., да бъдат орани или преустроени без разрешителен процес. Преобразуването на постоянни пасища в мочурища и влажни зони трябва да бъде забранено.

Без отделна схема за малките фермери

Германия не планира да прилага определението за „активен“ или „реален“ фермер. Освен това вероятно ще отпадне схемата за подпомагане на малки фермери.

Бонус за младите фермери

За младите са запазени 2% от преките плащания или около 98 млн. евро. За стопанства до 120 ха ще се плащат около 70 евро/ха, докато сега таванът на площта е 90 ха.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg


 

Коментари
sk
на 05.05.2021 20:53
Any one mind checking this printing center out? I am in need of a large quantity of excellent quality color printing and binding. I saw this link to their <a href="https://www.digitekprinting.com/adhesive-vinyl">https://www.digitekprinting.com/adhesive-vinyl</a> from a forum and a lot of them were recommending this out.
Добави коментар