Готов е проектозаконът за маслодайната роза

  • 160
  • 0
  • Новини
Готов е проектозаконът за маслодайната роза

Готов е проектозаконът за маслодайната роза. Проектът за закон е бил дискутиран с 26 крупни розопроизводители от страната. Те имат седмица да представят своите становища и искания по отношение на закона, както и нуждата от обезпечаване с работна ръка по време на розобер.

Досега различни интереси пречеха да бъдат приети различни законопроекти, внасяни от депутати в 36,37,38-то Народно събрание. Най-смелото депутатско предложение на тогавашния шеф на парламентарната група по земеделие Пламен Моллов стигна до първо четене в пленарна зала на 38-то НС.

Важен момент, който трябва да реши новият закон за маслодайната роза, е да изравни розопроизводителите по отношение на субсидии с останалите производители.

В момента те имат право само на десет лева субсидии за производство на рози като са лишени от национални доплащания. Мотивът е, че розите са технически, а не земеделски култури.

37 хиляди декара са насажденията в страната с маслодайни рози, 18 хиляди декара от тях са на територията на Казанлъшката долина.

Един от най-сериозните проблеми, които мъчат розопроизводителите и непременно трябва да бъдат решени в новия закон, е този за работната ръка, категорични са депутатът Иван Гороломов и кметът на Казанлък Стефан Дамянов, участвали в разговорите.

Вече са водени такива в посока осигуряване на поне 1500 безработни и наети по социални програми граждани от района в кампанията по розобера, както и възможности за временно наемане на работници от други предприятия. Те обаче не са достатъчни. Според експерти, за да бъде прибран навреме розовия цвят, са нужни, само в Казанлъшко, поне два пъти по толкова наети.

За преодоляване на проблемите с работната ръка кметът на община Казанлък предлага изработването на специална национална програма, която кардинално да реши проблема. Търсят се варианти за участие на големи ученици в кампанията.  За целта вече е отправена покана към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова за среща по проблемите на бранша и работната ръка на територията на Казанлъшката долина.