Гумите “Ultraflex” - технологията на Michelin, която дава резултат

  • 226
  • 0
  • Новини
Гумите “Ultraflex” - технологията на Michelin, която дава резултат

 

Днес всички земеделски производители са изправени пред едни и същи предизвикателства: намаляване на разходите, максимизиране на добивите и минимизиране на уплътняването на почвата. Въпреки това, използването на по-мощни и тежки машини причинява точно тези проблеми, от които те се опитват да избягат.

 

MICHELIN Ultraflex е революционно решение на това двойно предизвикателство да се поддържа развитието на селскостопанската техника с цел повишаване на производителността, докато в същото време се опазва един от най-важните ресурси, а именно: почвата.

 

Гумите на MICHELIN “Ultraflex” работят при много-ниско налягане, което води до намаляване на разхода на гориво, по-добра теглителна сила и изключително съпротивление. Освен това, ниската степен на уплатняване на почвата допринася за повишаването на производителността.
Технологията “Ultraflex” позволява на гумите да понасят същото натоварване при по-ниско налягане в сравнение със стандартната радиална технология.

 

Външната странна на гумата е едновременно здрава и гъвкава.  Това води до по-широк отпечатък и по-добър контакт с почвата.  
Когато говорят за предимствата от използването на гумите на MICHELIN “Ultraflex”, земеделските производители поставят на първо място 15% по-ниския разход на гориво, по-малкото уплътняване на почвата, увеличените с до 4% добиви и по-дългия експлоатационен живот на машината, заедно с професионализма на екипа на Michelin.

 

С вече 25 годишен опит, земеделско стопанство “Олтпайз”,  Румъния, започнаха дейността си с 3 000 дка земя, а днес обработват площ от 30 000 дка, разпределени по около 15 000 дка за пшеница, 5 000 дка за рапица, 5 000 дка царевица и около 5 000 дка слънчоглед. Те притежават три трактора с мощност 200 HP, 2 трактора с мощност 300 HP и 2 трактора с мощност 600 HP.

 

През 2019 г. те започват да оборудват тракторите си с гумите на MICHELIN “Ultraflex”.

 

“Използвайки гумите на Michelin - Ultraflex, ние осигуряваме високо ниво на защита на почвата и благодарение на това, че те не уплътняват почвата, регистрирахме увеличение на производителността с 4%.

 

Освен това, използването на тези гуми доведе до 10% по-нисък разход на гориво.
Преди това консумацията на гориво на трактора се беше вдигнала до 30 литра на хектар по време на оран, в сравнение със сега, когато виждаме намаление в консумацията до около 27.5 литра на хектар.

 

“Според нашите изчисления ще използваме тези гуми около 5000 мото-часа, което означава до около 7 години” , заяви  Андрей Попеску, директор на земеделско стопанство “Олтпайз, Румъния. 


Вижте мненията на още земеделски производители и разберете, какви са техните наблюдения от използването на гумите на MICHELIN “Ultraflex”.

 

 

Добави коментар