ХТЗ 3510 получи сертификат EURO 2

ХТЗ 3510 получи сертификат EURO 2

Тракторите ХТЗ серия 35 получиха сертификат EUR 2. На основание заключенията на специалистите от Латвийския Център за сертификация и изпитвания, тракторът ХТЗ серия 35 отговаря на нормите и директивите на Европейския съюз -2005/67/ЕС.

Тракторите ХТЗ, модел 35 имат собствени евросертификати считано за всички бройки произведени след 1-и Март тази година.

Сертифицирането на модела е резултат от повшшаване на производственото качество и мониторинг, както и на въвеждането на технологии и оборудване, което осигури на ХТЗ 3510 - нужното обезпечение при тестванията за EUR 2.

ХТЗ планира да продаде 3 500 трактора до края на 2007 - а година, съобщиха от прес-службата на завода, цитирайки генералния директор на Харковския тракторен завод -  Андрея Коваля.

До 2011-а година заводът предижда производствена и маркетингова стратегия, с която да реализира ръст от 4 300 трактора годишно. Таково увеличение в продажбите според ръководството на завода би било реално, единствено при внедряване на нови технологии към оборудването на тракторите ХТЗ. 

Около 70% от произведените украински трактори ще са предназначени за експорт, от които пък 56% за Русия.
През 2006-а година ХТЗ реализира на пазара 2000 нови трактора, в 9 основни модела.

Основния проблем, който от ръководството на завода отчитат е несвоеврменното възстановяване на ДДС, при реализацията на експортните сделки.