Иновации от Casella за по-продуктивно стопанство

  • 03.02.2021 6:39
  • 2943
  • 0
  • Видео
Иновации от Casella за по-продуктивно стопанство

Иновации, движени от темпа на новото време. Това са решенията, които представиха Casella на Агритехника 2017 в Хановер.