Инвестициите в използването на слънчева енергия - възможност за устойчиво бъдеще

Слънцето, като източник на този възобновяем ресурс, дава възможност на сектора да си осигури електроенергия автономно, с което да намали ефекта от непредвидимостта на пазара на електроенергия и горивата.

Инвестициите в използването на слънчева енергия - възможност за устойчиво бъдеще

Земеделието е един от отраслите, които са най-сериозно засегнати от климатичните промени. В същото време, именно той произвежда над 11% от глобалните емисии на парникови газове.

 

Наред с всички други фактори и условия, с които селското стопанство трябва да се съобразява, като допълнително много важно условие за отрасъла са и атмосферните условия, защото селскостопанската продукция е под открито небе. В допълнение, растящите цени на тока и нестабилността в прогнозите кара все повече бизнеси, включително и в земеделието, да обръщат поглед към възможностите за по-автономно осигуряване на енергия за дейността си. Наличието на свободни площи, обширни покривни пространства - на складове и бази, както и на административни сгради,  огрявани целогодишно от слънцето, дават възможност за  изграждане на фотоволтаични инсталации за производството на електроенергия за нуждите на стопанството.

 

Слънцето, като източник на този възобновяем ресурс, дава възможност на сектора да си осигури електроенергия автономно, с което да намали ефекта  от непредвидимостта на пазара на електроенергия и горивата.

 

Отчитайки своевременно тези нужди на своите настоящи и бъдещи клиенти, ОББ предлага на всички земеделски производители до края на месец май да кандидатстват без такса за разглеждане на документи за Инвестиционен кредит за изграждане на фотоволтаични инсталации за собствени нужди. Финансирането е до 2 млн. лв. при облекчени изисквания за самоучастие и с дълъг срок на изплащане до 120 месеца след изтичане на гратисния период, който може да достигне до 9 месеца след стартиране на проекта. Кредитът е за изграждането на фотоволтаични инсталации с мощност до 2MW. На пазара се предлагат различни технологични решения за поставяне на фотоволтаичните панели с  мощности, според индивидуалните условия и нужди на бизнеса. С инвестицията във ФЕЦ едно стопанство би могло в голяма степен да покрие потреблението на електроенергия на преработвателните си цехове, поливни системи, хладилници, парници, обори и т.н. Още повече, без да е постоянно зависимо от растящите цени на енергийните източници, което от своя страна ще направи продукцията по-конкурентна.


Съществен елемент от инвестицията във фотоволтаична централа е, че тя намалява въглеродния отпечатък на стопанството. Предвид целите за устойчиво развитие в Европа и изискванията към икономиките за трансформация, разнообразяването на енергийните източници в земеделието ще бъде от съществена важност за развитието на сектора и отделните производители..