Изложение за селскостопанска техника - Tech Agro 2012

Изложение за селскостопанска техника - Tech Agro 2012

Изложение за селскостопанска техника - Tech Agro 2012, Брно, Чехия. Снимки от палатите със земеделска техника по време на специализирания агро-панаир