JCB Loadall 550-80 - Новият най-голям телехендлер ще бъде и в България

JCB Loadall 550-80 - Новият най-голям телехендлер ще бъде и в България

Ключова новст при тази машина е системата „Z" за захващане на работните органи, която вече е по-стабилна и силна и позволява рабоота с големи кофи и тежки товари