Как да избегнем почвената ерозия след жътвата?

  • 331
  • 0
  • Новини
Как да избегнем почвената ерозия след жътвата?

Един от основните моменти за увеличаването на последващите добиви и запазване на микрофлората и плодородието на почвата след жътва е изполването на т.нар. комбинирани агрегати за почвообработка. 

Навесните агрегати АГ "Кумир" и прикачните УДА "Антей" са предназначени за директна обработка на всички типове почви на дълбочина от 4 до 18 см.
При това, чрез уплътняване (валиране) на горния почвен слой се съхранява влагата и се създават оптимални условия за развитието на растенията. Чрез тези агрегати се постига прекрасен размесващ ефект: равномерно разпределение по цялата дълбочина на обработвания почвен слой на органичните торове, слама и другите растителни остатъци след жътва. По този начин се избягва почвената ерозия, увеличава се водопоглъщаемостта на почвата и се запазват най-близко разположените до посевния хоризонт водоносни капилярни слоеве.

Въртеливото движение на дисковете по време на работа осигурява минимално триене с почвата, висок КПД, намалена енергоемкост, икономия на гориво, значителна износоустойчивост на работните органи в сравнение с лемежните плугове.

Разположената под ъгъл спрямо хоризонталната плоскост ос на въртене на всеки диск позлволява едновременното подрязване и на долния почвен слой. При това износването на самите дискове е много по-малко от това на популярните дискови брани, което води и до икономия на гориво.

Регулирането на ъгъла на атака на дисковете и монтираните в непосредствена близост до тях чистачи, позволява да бъдат обработвани всякакви в т.ч. черноземни и глинести почви с повишена влажност и силна заплевеност.

Раздробяването и смесването на почвата без преобръщане на повърхностния пласт съхранява най-горния, разположен в зоната на посева и развитие на кореновата система, богат на микрофлора живителен слой. Това осигурява от 15 до 25% увеличение на добивите!!! 

За детайлна информация и консултации: 
Оптиком ООД
Телефони:042/600-156