Как да изберете подходяща техника за вашето стопанство?

Как да изберете подходяща техника за вашето стопанство?

Създаването на идеален машинен парк е трудна задача за повечето земеделски стопани. Оборудване, което работи добре в една ферма, за друга може да е напълно неприложимо и то не само заради неговите специфики, но и заради отличителните черти на даден регион или разлика в методите на прибиране на реколтата. Структурните промени в земеделските стопанства също могат да доведат до излизане от употреба на старото оборудване.

 
 
Много са променливите, които играят определяща роля за стопаните, затова задача на фермера е да създаде система, която да бъде достатъчно гъвкава, за да се адаптира към набор от агрометеорологични условия и оперативни рискове. С правилната техника земеделците не само ще спестят време, но и ще намалят до минимум дългосрочните разходи. На първо място, всяка отделна машина трябва да работи надеждно в различните полеви условия, иначе тя се превръща в лоша инвестиция независимо от цената й на придобиване. Руското онлайн издание kaps.kz дава някои напътствия в избора на техника.
 
Приложение на машините
 
След избора на определен тип почвообработка, начин на сеитба, борба с плевелите или избор на прибиращата техника, следва да се реши въпроса как да се минимизират разходите за машини. Твърде мощни или ненужно големи машини за дадено стопанство ще водят след себе си излишно големи разходи за поддръжка в дългосрочен план, а по-малки от необходимото машини могат да са причина за по-ниски добиви или намалено качество. 
 
Разходите по собствеността на агро-техниката включват амортизации, лихви, данъци, застраховки и разходи за складиране, като всички те растат пропорционално на размера на първоначалната инвестиция. Оперативните разходи включват гориво, смазочни материали и ремонти. Изборът на по-мощни и големи машини води до по-високи разходи на горива и масла на час, но това се компенсира от факта, че за час се обработва повече площ. Същото важи и за ремонтните разходи. Така става ясно, че оперативните разходи са от минимално значение при вземане на решение какъв размер и мощност машини са най-подходящи за конкретните условия в дадено стопанство.
 
 
В стопанството мащабът е всичко. Една от грешките е да се купува по-мощно и по-голямо оборудване отколкото е нужно всъщност. Да, по-големият трактор може да бъде полезен при разрастване на бизнеса, но ако го ползвате за текущата работа ще имате повишени разходи на гориво, а може и да не влиза в насаждения ви. Неправилно подбраното оборудване няма да направи работата ви по-лесна.
 
Тракторът обичайно е първата по-голяма инвестиция в дадено стопанство, без значение от размера или прилаганите практики на обработка. Изборът на трактор, съответстващ по мощност и големина на конкретните нужди и оборудването му с подходящи прикачни машини и инвентар, съвместим с конкретните култури и растениевъдни практики е мъдро решение, защото този пакет машини може да се справя с голяма гама разнообразни задачи. Важно е при избора на инвентар да се вземе под внимание дали може да се агрегатира с всички или повечето налични трактори в даденото стопанство. 
 
 
Напоследък повечето земеделски стопани решават да инвестират средства в универсални, енергонаситени трактори, каквито са тракторите като Landini 6-160L - особено подходящи за тежки почвообработки, като оран, брануване, култивиране и с многостранно приложение в средни и големи стопанства. Повече от изгодно е предложението на вносителя Оптиком за продажба на трактора с мощност 160 к.с. за 115 000 лв без ДДС на безлихвено изплащане за 3 години и без първоначална вноска. 
 
Почвообработващата техника трябва да подготвя оптимално почвата и в същото време да запазва влагата, да унищожава появилите се плевели и да свежда до минимум потенциалната ерозия. 
 
Сеялките е важно да осигуряват плътно и методично засяване на семената, като наедно с това правилно да влагат пестицидите и торовете.
 
 
Машините за събирането на реколтата – да събират чисто и неповредено зърно при минимум загуба.
 
Често производителността на машината зависи от уменията на оператора, климатичните условия и/или почвените условия.
 
Размерът на обработваемите площи
 
С увеличението на обработваемите площи, количеството на реколтата също скача, заедно с нуждата от по-производителна техника. 
 
Един от критериите за определяне на ефективността на агромашините е броят на работните дни, необходим за завършването на работата на терен. Те зависят от размера на обработваемата площ, капацитета на машините и  работната ръка. Благодарение на проста формула може да бъде определена полевата производителност. Тя включва обработваните площи делено на необходимите дни, умножени по часовете на ден.
 
Пример: 360 ха със зърнени култури / 20 дни * 12 часа на ден = 1,5 ха на час
 
Съществуват много различни формули и комбинации от машини, с които работата на полето да бъде свършена за оптимално време и с добри резултати. Препоръките за машини трябва да бъдат основани на спецификите на всяка една ферма, а изборът остава в ръцете на стопаните.
 

© 2017 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!

Добави коментар