Как да изберете своята сеялка Tempo?

Нека да улесним очевидния избор на производителите по време на сеитба

Как да изберете своята сеялка Tempo?

Tempo T 6-7  

 

Телескопична прецизност

Tempo T е навесна високоскоростна сеялка налична във версия с 6 или 7 секции, както и торовнасяне като опция. Телескопичната рама гарантира изключителната прецизност, като същевременно я прави лесна за транспортиране. 

 

 

Една машина – различни култури
Основната рама на Tempo T е оборудвана с усилени телескопични крила, давайки възможност за регулировка на междуредието в зависимост от културата, която ще сеете. Когато се променя ширината на рамата, междуредието и броят на изсяващите секции могат лесно да се настроят. Например Tempo T е способна да сее царевица, използвайки 6 реда с междуредие 700 мм, или слънчоглед и соя, използвайки 7 секции при 600 мм, и рапица, използвайки 6 секции при 500 мм.

 

Очевидният избор на семепроизводителите
Независимите електрически задвижвани секции на Tempo разполагат с големи възможности за високоскоростна прецизна сеитба. Машината е способна да сее различни видове култури с различни сеитбени норми и различни междуредия. Телескопичната рама прави настройката на машината изключително лесна в зависимост от нуждите.

 

 

•    Tempo T разполага с транспортна ширина между 3.3 и 3.5 метра. Това дава малък радиус на завой при обръщане, както и безопасно транспортиране.

 

 

•    Tempo T може да бъде оборудвана с бункер за тор с обем 1200 литра, както и торовнасящи дискове.

 

Tempo F 6-8 

 

Производителност и прецизност

Tempo F e прикачна високоскоростна сеялка, налична във версия с 6 или 8 реда и торовнасяне като опция. Разположението и дизайнът на опорните колела поддържат избраната работна дълбочина при всякакви условия и гарантират равномерни посеви.

 

 

Tempo F предлага голям обем на бункера за тор в комбинация със секционен контрол. Това води до максимална оптимизация на работния процес и количеството тор.

 

Впечатляващ контрол на дълбочината
За да гарантира оптимален контрол на дълбочината, сеялката Tempo F е оборудвана с хидравлични опорни колела, разположени между секциите, което предпазва от накланяне при хълмисти терени. Широкият профил на гумите поддържа работната дълбочина независимо от почвения профил. Големият диаметър осигурява гладко транспортиране при високи скорости, подобрявайки прецизността на сеитбата.

 

Високоскоростна сеитба за всяко стопанство
Tempo F е проектирана да пасне на повечето трактори над 100 к.с. Има ниски изисквания към хидравликата на трактора, независима електрическа система и ниски теглителни изисквания. Tempo F разполага с опцията да бъде оборудвана с вентилатор, задвижван посредством ВОМ, което намалява зависимостта спрямо трактора, поддържайки високопрецизната сеитба.

 

 

•    Опорните колела при Tempo F8 работят по двойки като хидравлично боге. Това осигурява равномерно разпределение на тежестта върху всички колела, предоставяйки по-гладко движение на неравен терен.

•    С прикачна сеялка се намалява тежестта върху трактора, което води до намаляване на притъпкването на почвата. Ползата от това е добра почвена структура и равномерно поникване на посева.

 

Tempo V 6-12 

 

Максимална универсалност 

Сеялката Tempo V е налична във версия от 6 до 12 реда, включително и нечетен брой. Подходящ трактор за работа със сеялката е над 100 к.с. Има възможност да се използва една и съща машина за сеитба на различни видове култури, често означава, че две стандартни сеялки могат да бъдат заменени от една. Това увеличава възможностите за нейната употреба и намалява разходите на декар.

 

 

Конструкцията на рамата на Tempo V позволява лесно регулиране на междуредовото разстояние, така че да пасва на различните видове култури, отглеждани в стопанството. Така се увеличава производителността и се намаляват разходите. Например можете да започнете сезона, засявайки захарно цвекло на 500 мм междуредово разстояние, след това царевица на 750 мм и накрая, през есента, маслодайна рапица на 450 мм междуредово разстояние.

 

Бърза промяна
Tempo V може да бъде променена от 12 на 8 реда за по-малко от час. Количките за секции правят лесни демонтажа и съхранението на излишните секции.

 

Отлична мобилност
Всички модели Tempo V се сгъват вертикално, правейки транспортната им ширина 3 м. Машината се монтира на триточковата навесна система на трактора, което прави лесно маневрирането в полето. Това води до малък радиус на завой в края на блока и удобен транспорт.

 

 

•    Всички модели Tempo V се сгъват вертикално, правейки транспортната им ширина 3 м.
•    В комбинация с преден бункер FH 2200 сеялката Tempo V дава възможност за бърза сеитба в комбинация с торовнасяне.

 

Tempo R 12-18

 

Усилен капацитет

Tempo R 12-18 е навесна високоскоростна сеялка с твърда рама, налична с 12 или 18 изсяващи секции с възможност за торовнасяне. С лесно регулируемото междуредие е възможно изсяването на различни видове култури с една и съща машина. Подходящ трактор за работа със сеялката е над 250 к.с.

 

 

Триточковото навесване предоставя чудесна маневреност в края на полето. Твърдата рама дава предимството на по-малко движещи се части и намалено тегло. Това съответно намалява изискванията за поддръжка, без да се правят компромиси с отличната прецизност на Tempo R.

 

Една машина – различни култури
Tempo R има рама, създадена за лесна промяна на междуредовото разстояние и броя на изсяващите апарати, включително и нечетен брой. Междуредовото разстояние на 18-редовата сеялка Tempo R18 може да бъде намалено до 450 мм, докато на 12-редовия модел може да бъде конфигуриран между 700 и 800 мм. Това води до обработка на повече декари на сезон и съответно оптимизиране на разходите.

 

Транспортни колела за по-големите модели
Оборудвана с опционалните транспортни колела и теглич, Tempo R12 и Tempo R18 могат да бъдат лесно транспортирани между различните полета. Въпреки голямата й работна ширина, транспортната ширина на машината е само 3 м.

 

 

•    Благодарение на новия предно навесен бункер за тор FH 2200 позволява сеитба с торовнасяне с висока прецизност.
•    Оборудвана с транспортни колела и теглич, Tempo R 12-18 може да бъде лесно транспортирана между различните полета.

 

Tempo L 12-24

 

Огромен капацитет – отлична прецизност

Tempo L е прикачна високоскоростна сеялка с изключителна производителност. Има двойно по-голям капацитет от традиционната сеялка. Най-важното, семеполагането се извършва с изключителна прецизност. За да отговори на изискванията на сеялката, тракторът, към който се агрегатира, трябва да бъде над 250 к.с.

 

 

Tempo L може да бъде оборудвана с бункер за тор с обем от 3000 или 5000 литра като опция. Дозирането на количеството тор се извършва от високопроизводителния апарат Fenix III. Максималният капацитет на торовнасяне е 350 кг/ха с 15 км/ч. Електрически задвижваният дозиращ апарат Fenix III може да променя количеството тор в зависимост от условията на полето чрез системата за променлива норма. Високопроизводителната система за торовнасяне е в състояние да поддържа висока прецизност, дори при високи скорости.

 

Отличен контрол на дълбочината
Tempo L е оборудвана с хидравличен натиск на крилата, който пренася тежестта от вътрешните към външните секции на сеялката. Това позволява на Tempo L да отговори на всички неравности в полето и да подсигури равномерното поникване на посева.

 

Телескопичен мост на транспортните колела
За да се подсигури минаването на транспортните колела между редовете, Tempo L е оборудвана с телескопичен мост на транспортните колела, който може да се регулира лесно от кабината на трактора. Без значение от зададеното междуредово разстояние, транспортните колела могат да бъдат настроени така, че да минават между редовете. Мостът се наглася лесно за достигане на транспортна ширина от 3 м.

 

•    На 11 и 12 април 2017 г. Vaderstad Tempo L постави нов световен рекорд, изсявайки 502.05 хектара царевица за 24 часа. Сеялката беше агрегатирана към трактор Case IH Magnum 380.

•    Въпреки огромния си капацитет в полето, Tempo L се сгъва до 3 м транспортна ширина.

 

Всички сеялки Vaderstad Tempo са с 2 години заводска гаранция. 

 

Повече данни за машините, аксесоарите към тях и детайлна информация, може да получите от официалния вносител Тайтън Машинъри България ЕАД.