Как да откраднем пари от САПАРД?

Как да откраднем пари от САПАРД?

Един от вариантите за "законна" кражба на европари е завишаването на сумата за посредническите услуги. В наредбите по програма САПАРД са предвидени до 12% за консултантски разходи, до 5% за изготвяне на бизнес план и 7% за подготовка на архитектурни, технологични и други проекти.


Консултантът предлага да надуе максимално сумата за изготвяне на бизнес план, но да не я прибере цялата. Една част да остане за бенефициента като стимул за това, че е включил посредника в играта.
Например, ако общо одобрените инвестиционни разходи са 1 млн. евро, максимално допустимата сума за консултантски услуги е 120 000 евро.  На практика обаче те са много по-евтини. Което означава, че кандидатът по САПАРД не само се разплаща с консултанта, но му остават и пари в брой.Следващата стъпка е да се набавят фактури, в които е записана завишена стойност на закупуваните машини, услуги, строителни материали и др. Това не е трудно, ако знаеш къде и колко рушвет да дадеш. В крайна сметка, ако направените разходи бъдат одобрени, от САПАРД ще бъдат финансирани 50% от тях.Друг начин за кражба на европари е чрез подмяна на машини и съоръжения.
Одобрява се например инвестиция за нови трактори на стойност 100 000 евро. Вместо тях се закупуват рециклирани от същата марка и модел за 30 000 евро.


С малко боя и лъскане те стават като нови. Европа покрива 50 000 евро по сделката. Така за бенефициента остават чисти 20 000 евро.