Как да заявите нова градина през 2023 г. за обвързана подкрепа?

Как да заявите нова градина през 2023 г. за обвързана подкрепа?

Има създадена отделна интервенция, която е за новосъздадени градини.  До момента трайните насаждения, които не са встъпили в плододаване бяха изключени от обвързаната подкрепа. Сега вече за тях си има самостоятелна интервенция, за която не търсим реализация на продукция. Това каза директорът на дирекция “Директни плащания” Аделина Стоянова.

 

“Изискваме обаче тези млади градини да са създадени чрез използване на сертифициран или стандартен посадъчен материал, като това ще се доказва с документи”, обясни експертът.

 

По думите й няма промяна по начина на заявяване по схемите за обвързана подкрепа. Нужно е единствено фермерите да имат поне 5 дка с градини.

 

Нещо ново по схемата е, че по отношение на десертното грозде има точно определена сортова листа и всички, които заявяват за подпомагане десертно грозде, сортовете им трябва да бъдат от конкретната сортова листа.

 

Аделина Стоянова: Винените лозя не се подпомагат по обвързаната подкрепа при плодове и зеленчуци.

 

Експертът уточни, че добивът се доказва както до момента, като няма завишение при изискванията за количества.

 

“Всичко се запазва с изключение на това, че изискваме документи за посадъчния материал.

 

Всичко, което сме подпомагали до момента продължаваме да го подпомагаме и в бъдеще, като сливите и десертното грозде са включени в една обща интервенция заедно с плодовете. Има разлика само в размера на подпомагането.

 

Плодовите насаждения, които не са стъпили в плододаване се заявяват по самостоятелната схема. Като в момента, в който стъпят в плододаване, започвате да ги заявяване по стандартната интервенция за плодове, от която търсим реализация на продукцията.

 

Възможно е двете интервенции да се комбинират.

 

Тоест възможно е да имате една новосъздадена градина, която да е например 1 дка и една по-стара градина, която плододава и е например 4 дка. Тези две градини правят общо 5 дка. Единият декар го заявявате по интервенцията за плодове, които не са встъпили в плододаване, а другите 4 дка ги заявявате по интервенцията, по която сте ги заявявали и до момента”, заключи Аделина Стоянова.

 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg 

 

Добави коментар