Как ще подпомагат пчеларите след 2023 г.?

Как ще подпомагат пчеларите след 2023 г.?

 

Темата за пчеларството в новата Обща селскостопанска политика (ОСП) отново е на дневен ред, след като станаха ясни секторните интервенции, по които фермерите ще могат да кандидатстват след 2023 г. Те бяха представени по време на заседание на Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), научи Агри.БГ.

 

След като в уебинар на Агри.БГ пчеларят Сребрин Илиев каза, че пчеларите отпадат от Първи стълб на ОСП, се появиха много въпросителни. Най-накрая обаче има яснота относно това какви са схемите, по които земеделците ще могат да получават директни плащания през Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) след 2023 г.

 

Трябва да е ясно обаче, че в новата ОСП няма да има Национална пчеларска програма. Предвидени са секторни интервенции. Ето и кои са те:                    

 

СЕКТОРНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

- консултантски услуги, техническа помощ, обучение, информация и обмен на добри практики, включително чрез работа в мрежа, за пчелари и пчеларски организации;

 

- инвестиции в материални и нематериални активи, както и други действия, включително за борба срещу агресорите и болести, подновяване на кошери и подвижно пчеларство;

 

- действия за подпомагане на лабораториите за анализа на пчелните продукти, загубата на пчели или спада на производителността, както и потенциално токсичните за пчелите вещества;

 

- действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в ЕС, включително развъждане на пчели;

 

- сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти;

 

- популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия за наблюдение на пазара и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на пчелните продукти;

 

- действия за повишаване на качеството на продуктите.

 

Пчеларите са допустими бенефициенти и по Втори стълб на ОСП. В новия програмен период те ще могат да се възползват от ново направление по мярка 10 "Агроекология и климат". Направлението “Опазване на пчелни семейства” ще включва две поддейности: засилване на екологичния потенциал на опрашване в зони Натура 2000. Втората е опазване на пчелни семейства в планински райони и в зони извън тях.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар