Как ще се подпомагат животни в планинските райони?

  • 27.08.2022 23:32
  • 20
  • 0
  • Новини
Как ще се подпомагат животни в планинските райони?

 

Интервенциите за подпомагане на животни в планински райони след 2023 г. ще бъдат две – „Обвързано с производството подпомагане за говеда в планински райони“ и „Обвързано с производството подпомагане за овце и кози в планински райони“. В момента те са на етап обсъждане в Тематичната работна група за изработване на Стратегическия план.

 

Относно говедата основно изискване е стопанинът да отглежда от 5 до 9 женски животни за производство на месо и/или мляко. Въвеждат се обаче възрастови граници на заявените животни – от 22 месеца до 13 години. Те трябва да са идентифицирани и регистрирани в системата на БАБХ.

 

Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

 

При дребните преживни животни основното изискване е земеделският стопанин да отглежда от 10 до 49 женски животни (овце-майки и/или кози-майки) в планински райони. Те отново трябва да фигурират в системата на БАБХ, като допустимата за подпомагане възраст е от 12  месеца до 84 месеца за овце и до 108 месеца за кози.

 

И тук важи правилото за задържане на овцете и козите най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

 

И за говеда, и за овце и кози размерът на подпомагане се определя като единна ставка.

 

Единственият коментар от страна на бранша идва от Обединени български животновъди (ОБЖ), които смятат, че задържането на животните 80 дни след последния срок на заявяване нарушава основни европейски ценности, а именно свободно движение на стоки.

 

„То трябва да се премахне като условие за допустимост при кандидатстване предвид това, че е дълъг период от време и фермерът има право да замести реализирани/погубени/загинали и други животни с други. Единствено условие може да бъде да се запази броят на заявените животни. И този текст да бъде валиден за абсолютно всички мерки за животни по обвързаната подкрепа“, предлагат от ОБЖ.
 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg 

 

Добави коментар