Каква ще бъде ставката за зелено торене и органично наторяване?

  • 26
  • 0
  • Новини
Каква ще бъде ставката за зелено торене и органично наторяване?

 

Още една от десетте ехосхеми, по които стопаните ще могат да получат допълнително пари от 2023 г., е Екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал (насърчаване на зелено торене и органично наторяване).

 

Целта на интервенцията е да се намалят количествата изкуствени торове, прилагани на земеделските земи, чрез заместването им с органични подобрители. Тя ще бъде приложима за обработваеми земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи. 

 

Индикативната годишна ставка за всяка от годините в периода 2023-2027 г. е 52,87 евро/ха, или 10,36 лв./дка.

 

През 2023 г. се планира бюджетът по интервенцията да бъде 24 395 328,27 евро, а общото финансиране за целия програмен период до 2027 г. е 108 230 177 евро, съобщават от Министерството на земеделието в своя бюлетин за ОСП. 

 

Екосхемата е допустима за прилагане върху различните типове земеделски площи в стопанството. Фермерът доброволно решава с кои площи да участва, без да е задължен да го прави в цялото стопанство. Върху една земеделска площ може да се получи подпомагане само за една от възможните опции.

 

Земеделски практики, благоприятни за климата и околната среда: 

 

А) Внасяне на хранителни вещества в почвата чрез отглеждане на непроизводствени междинни/покривни култури с последващо зелено торене. Те трябва да бъдат налични на полето от 15 октомври на годината на кандидатстване до 15 февруари на следващата година. 

 

Б) Внасяне на хранителни вещества в почвата чрез използването на външни органични подобрители на почвата, получени чрез процес на: 

•    аеробно третиране от отпадъчна био маса; 
•    анаеробно третиране от отпадъчна биомаса; 
•    биологично третиране от отпадъчна биомаса чрез червеи; 
•    термално третиране от отпадъчна биомаса. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg 

 

Добави коментар