Какви правила трябва да спазваме, за да е успешно присаждането на калем?

При присаждането на калем, за да се получи добър резултат, трябва да се спазват някои правила.

 • 74
 • 0
 • Новини
Какви правила трябва да спазваме, за да е успешно присаждането на калем?

При присаждане на калем, за да се получи добър резултат, трябва да се спазват някои правила:

 • Присаждането на овощните дръвчета да става по възможност по-рано, преди да започне сокодвижението. Най-добре е присаждането на калем да стане през февруари или най-късно през първата половина на март. Изключение се прави само при присаждането под кора, което се извършва в началото на сокодвижението.
 • Кората на подложката да бъде гладка поне на десетина сантиметра под отреза.
 • В случай че кората на подложката не може да съвпадне с кората на калема за присаждане и от двете страни, което често се случва, това да стане поне от едната.
 • По възможност най-долната пъпка на калема да бъде поставена ниско - под отреза на подложката. Това се прави с цел, ако след прихващането калемът се счупи, дръвчето да се формира от най-долния летораст.
 • Да не се превързва с рафията плътно и навивките й да бъдат разредени така, че овощарската замазка да се залепи не за нея, а за подложката и калема.
 • Със овощарската замазка се покриват всички рани - горният отрез на калема, отрезът на подложката и мястото на сближаването на подложката с калема.
 • Да се пази голяма чистота при присаждането на калем и да се работи с остри инструменти.
 • Необходимо е да се приготвят калеми за присаждане, събрани от дървета с пълна почивка и добре съхранени до момента на присаждането на калем.
 • ВИЖТЕ ОЩЕ:
 • Размножаване на киви

 • Размножаване на къпината чрез издънки

 • Начини за ускоряване поникването на семената

 • Присаждане на пъпка (окулиране)

Добави коментар