Какви са новите условия за получаване на Преходна национална помощ за тютюн?

  • 88
  • 0
  • Новини
Какви са новите условия за получаване на Преходна национална помощ за тютюн?


 

Потенциални бенефициенти по променената схема Преходна национална помощ за тютюн ще трябва да изпълнят едно много важно условие по изискване на ЕС, а именно - да бъдат активни фермери. Това каза за Агри.БГ Цветан Филев - председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите (НАТ-2010).

 

Във вторник, 17 януари 2023 г., се проведе Консултативен съвет по тютюна, който по думите на Филев, е бил един от най-решаващите относно бъдещото развитие на сектора. Една от най-коментираните точки е била тази за новите правила, които касаят от 1 януари 2023 г. с влизането на новия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) 2023-2027 г.

 

“За 11-а поредна година сектор “Тютюн” получи средства в размер на над 70 млн. лева по схемата Преходна национална помощ за референтната рамка 2007-2009 г. Такива средства предстои секторът да получи за 12-а поредна година през 2023 г. на база на заявленията, които са подадени през Кампания 2022 за последен път по старите условия.

 

Одобрено от ЕК и заложено в Стратегическия план на България за новия програмен период, референтната рамка 2007-2009 г. се заменя с нова. Вече ще бъдат взети предвид годините 2016, 2017 и 2018 г. 

 

Тютюнопроизводителите, които от 1 март 2023 г. ще подават заявления за участие по тази обновена схема, ще получат плащанията си през 2024 г.”, обясни Цветан Филев.

 

Какви са обаче новите условия, на които фермерите трябва да отговорят, за да получат Преходна национална помощ?

 

“Потенциалните бенефициенти по променената схема ще трябва да изпълнят едно много важно условие, а именно, да бъдат активни фермери.

 

До 2022 г. фермерите участваха по схемата като доказваха това с една крава, четири кошера или 1 дка земя. Никой не им изискваше да доказват, че са активни фермери. 

 

От 2023 година обаче тези условия се променят. Доказването става по два начина: или с регистрация по Наредба 3 (като регистриран земеделски производител) или с регистрация по Наредба 2 (регистрация в регистъра на тютюнопроизводителите).

 

При първия вариант, регистрация по Наредба 3, фермерът декларира, че се занимава активно със земеделска дейност. Това обаче е свързано с плащането на осигуровки, с които много наши производители не могат да се справят, тъй като някой, който ще получава 500 до 1000 лева средства по Преходната национална помощ за тютюн, ще трябва да плаща д0 близо 3000 лева осигуровки годишно.

 

Вторият вариант - регистрация по Наредба 2, означава вписване в регистър на тютюнопроизводители за съответната година за подаване на заявление. За да се впишат в него, фермерите трябва да представят три документа. Първият, показващ правното основание за площта, която стопанина възнамерява да разсади с тютюн през 2023 г. (например), предварително сключен договор с търговски оператор и третият документ е от предходната стопанска година, в случая от 2022 г., доказващ количествата, които този фермер е произвел и реализирал като тютюнева суровина. Последното може да се докаже или фактура при по-едрите, или с приемо-предавателен протокол за по-дребните тютюнопроизводители”, разясни председателят на НАТ-2010.

 

Сектор “Тютюн” ще продължи да има фиксирани средства в периода 2023-2027 г., като схемата започва да работи с бюджет от над 40 млн. евро през 2023 г. Този пакет от средства ще намалява с 5% на годишна база до 2027 г. - както беше и в предходния програмен период на ОСП.

 

Друга много важна промяна е, че до 1 март 2023 г. тютюнопроизводителите трябва да отстранят всякакви грешки, станали в процеса на регистрация през 2016-2018 г

 

“Според последните промени в Закона за подпомагане на земеделските производители има нов параграф 34, чийто текст дава възможност на нерегистрираните тютюнопроизводители през 2016-2018г., но отглеждали в този период тютюн и имащи необходимия набор от документи, да направят нова регистрация. За целта до 1 март 2023 г. те трябва да посетят съответната служба по земеделие, да представят документи и да си направят нова регистрация. В службата ще се попълнят данни за площите, които са отглеждали през 2016 -2018 г. и ще се нанесат количествата произведен тютюн. 

 

На второ място - с промените в закона се дава възможност и на тютюнопроизводители с установени фактически грешки в процеса на регистрация през 2016-2018 г., да актуализират данните си. Това отново трябва да се случи до 1 март 2023 г.

 

Имаме подобни случаи в цялата страна. В една общинска служба в Русенско при над 40 на брой тютюнопроизводители са допуснати фактически грешки. Служителите са им приемали документите в периода 2016-2018 г., но не са вписвали произведените количества тютюн за тези три години”, заключи Цветан Филев.

 

На Консултативния съвет е станало ясно още, че предстои да бъдат изработени нови технологични карти за различните култури, които ще отчитат реалното икономическо състояние на стопанството на база производствени разходи и пазарни приходи. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg


Добави коментар