Какво очаква производителите на ядки през 2021?

  • 1313
  • 0
  • Новини
Какво очаква производителите на ядки през 2021?

Последното заседание на работната група по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР донесе позитивни вести за  производителите на ядки. След известна доза сътресения в сектора и оправдана бурна реакция от страна на производителите, орехите, лешниците и бадемите (както и кориандър и резене)  отново бяха добавени в списъка с приоритетни сектори.  В резултат, производителите ще могат да кандидатстват за субсидии за закупуване на машини за преработка на ядки.

 

По-късно през годината се очаква и отварянето на приема по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР, в която производителите на ядки отново ще бъдат включени като потенциални бенефициенти. 
 

Разговаряме с Радослав Вълчев, управител на Рен Технолоджи, за възможностите, които се откриват пред фермерите. 

 

Каква подкрепа могат да получат производителите на ядки?

 

Подмярка 4.1

 

Земеделците, които отглеждат черупкови овощни култури ще могат да кандидатстват за субсидия от 50% до 75% (но само в случай на инвестиционни разходи, допринасящи към изпълнение на целите на Инструмента NGEU) за купуването на техника, прибиране, съхранение, първична обработка и подготовка за продажба на ядки. Таванът на инвестициите е 1 000 000 евро при заявена субсидия от 50% и до 1 500 000 евро при заявена субсидия от 35%. 

 

За развиването на въпросните сектори, кандидатите могат да получат допълнителни 20 точки по критериите за оценка при на над 50% от инвестиционните разходи.

 

Към момента, на подкрепа от подмярка 4.1 ще могат да разчитат земеделци, които вече са създали своите насаждения и търсят възможност да надградят своя капацитет чрез инвестиция в нови технологии. 

 

Приемът е насочен към инвестиции за внедряване на нови продукти, процеси и технологии в земеделските стопанства, както и обновяване на производството.  

 

Подмярка 4.2

 

През май/юни се очаква да стартира кандидатстването по подмярка 4.2, в която производителите ще могат да инвестират в техника за калибриране, начупване, сортиране и пакетиране на ядки, което също крие добри възможности за производителите. 

 

Финансовото подпомагане по мярка 4.2 е в размер на 50% от бюджета на допустимите разходи за микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за Малките и средните предприятия и 40% от размера на допустимите за субсидиране разходи за големи предприятия съгласно Закона за МСП. 

 

Максималният размер за финансиране на допустимите разходи за всеки преработвател ползващ подкрепа по мярка 4.2 за приема за 2021 г. е 2 000 000 евро при 50% заявена субсидия и до 3 000 000 евро при 35% заявена субсидия.

 

Защо инвестициите в подобряване на капацитета на производителите на ядки беше критична?

 

Производителите на ядки са изправени пред широк набор от предизвикателства. На първо място, инвестицията на земеделците, които искат да отглеждат и преработват ядки е тежка– тя изисква дългосрочно планиране и висок първоначален капитал. 

 

В допълнение,  инвестициите трябва да са мащабни, за да могат да донесат добра възвръщаемост и да гарантират конкурентните условия в пазар, който е залят от евтина продукция от бързо растящи пазари и добре механизирани пазари като Китай, Чили, Румъния, Украйна, Молдова и Турция. 

 

Като добавим трудностите от недостиг на работници, промените в климата и потенциалните проблеми с напояването, както и непрестанно покачващите се изисквания за качество на регулаторите и пазара, то става ясно защо подкрепата за българските производители на ядки е приоритетна.

 

Другата страна на монетата

 

Условията за производителите и преработвателите на орехи, лешници и бадеми на пръв поглед изглеждат тежки, но от друга страна има и обнадеждаващи перспективи. Глобалният пазар на ядки търпи устойчив ръст, а цената на суровината се покачва с развитието на сладкарската индустрия и промяната на потребителското поведение и търсене. 

 

Според различни анализи, през идните години производителите могат да очакват от 4.4% до 6% годишно нарастване на пазара, което носи увереност на производителите да продължат инвестициите в сектора.

 

Ключов момент за Българските производители

 

В амбицията си да подкрепи българските производители на ядки в този критичен етап, Рен Технолоджи сключи дългосрочно партньорство с AKY Technology. 

 

Турският технологичен гигант е един от водещите производители на машини за преработката на ядки както на Балканите, така и отвъд океана, с над 50 години традиции в създаването на иновации в сектора. Компанията предлага широка гама от автоматизирани машини за преработка на ядки, покривайки всяка нужда на производителите. 

 

Благодарение на стратегическото партньорство, Рен Технолоджи може да подкрепи българските земеделци по пътя от прибирането на ядките от градината до опаковането им. 

 

Цялостна система за преработка на ядки

 

Рен Технолоджи предлага качествени машини за всеки един етап от процеса на прибиране, почистване и съхранение на орехи и други ядки. Портфолиото на компанията включва оборудване, управляващо всички процеси като лющене на зелената обвивка на ореха, сушене и сортиране на ореха, натрошаване на черупката, сортиране на ядките по качество, и опаковане.

 

Благодарение на партньорството с AKY  компанията може да гарантира на производителите в България ефикасна система, която работи прецизно и деликатно почиства орехите без да уврежда ядките.

 

В допълнение към планирането, проектирането и продажбата, Рен Технолоджи поема монтажните дейности, доставката на резервни части и поддръжката и сервиза на оборудването. С това стратегическо партньорство компанията ще гарантира дългосрочната удовлетвореност на своите партньори, минимизирайки времето на неизправност и максимизирайки възвръщаемостта на инвестициите.

 

Новите технологии като решение 

 

С нарастващите разходи за отглеждането и преработката на ядки, обвързани с употребата на вода, енергия, работна ръка и повишените продуктови стандарти, производителите активно търсят начини за постигането на икономии и минимизиране на брака от преработвателните процеси. 

 

Чрез инвестиция в нови технологии и автоматизирани системи за преработка, производителите на ядки се стремят не само да повишат ефективността на своите предприятия, но и да намалят зависимостта на външните фактори като липсата на кадри. 

 

Как машините на AKY Technology за преработка на орехи дават ключово предимство на производителите

 

Ето и пример от практиката, който касае последното поколение оборудване за сушене и съхранение на орехи на Aky Technology. Машините носят значимо конкурентно предимство, тъй като благодарение на тях ядките могат да бъдат съхранявани от 4 до 6 месеца без да губят съществена хранителна стойност. 

 

 

Друг успешен инструмент, който може да бъде в полза на производителите  е системата за натрошаване и почистване на ядки от AKY Technology, която е тествана в 20 различни вида орехи като Chandler, Fernor и др. В резултат на задълбочените проучвания е постигнат метод за натрошаване на черупката, при който златистожълтата мембрана на ореха не се нарушава, и по този начин се предотвратява развитието на неблагоприятни бактерии (като афлатоксин) върху повърхността на ядката.

 

За илюстрация на качеството на оборудването на AKY, системите за почистване и натрошаване на орехи с тяхна марка могат да постигнат чистота на ядката от над 98%, като също така имат възможността да отделят плода в правилна форма на пеперуда с успешност от над 70%. Поради тази причина, AKY e доверен партньор на производители и преработватели в някои от най-големите пазари на орехи в света като Калифорния, Чили, Турция, Аржентина и много други.

 

Как да се възползвате?

 

Новите условия по подмярка 4.1, както и обявените до тук параметри за подмярка 4.2, крият големи възможности за производителите на ядки в България, които са избрали инвестицията в нови технологии като решение за своите производствени предизвикателства. 

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23 юли 2021 г. по мярка 4.1 Екипът на Рен Технолоджи е готов да окаже подкрепа на всички производители, които искат да инвестират надеждно и ефикасно оборудване за преработка на орехи и други ядки. В допълнение, компанията има капацитета да подкрепи земеделците в процеса по изготвянето, подаването, реализирането и отчитането на проектите по подмерки 4.1 и 4.2.