Какво получават младите и малките стопани през 2023 г.?

  • 24
  • 0
  • Новини
Какво получават младите и малките стопани през 2023 г.?

Младите и малките земеделски стопани са приоритет в новата Обща селскостопанска политика (ОСП) 2023-2027 г., като за тях е заделен бюджет от 3% от този за директни плащания, който се разпределя между интервенциите в рамките на Първи стълб и плащания за млади земеделски стопани в рамките на Втори стълб. Това каза Аделина Стоянов, директор на дирекция “Директни плащания” в Министерство на земеделието.

 

Дефиницията за младите земеделски стопани остава непроменена, което не се хареса на голяма част от фермерите, участващи в срещата. Но пък има съществено повишение в подпомагането.

 

“От тази година младите земеделски стопани ще получат подпомагане от 100 евро на хектар за цялата площ на стопанството си, без значение колко голямо е това стопанство”, обясни Аделина Стоянова.

 

Изискванията за образование, квалификация и умения продължава да се прилагат и след 2023 година, като новото е, че документът, с който се доказва наличието на образование, се подава в същия срок, в който се подава и заявлението за подпомагане за директни плащания. Според Аделина Стоянова това ще улесни значително стопаните.

 

В ОСП 2023-2027 младите земеделски стопани, които в настоящия програмен период са получавали подпомагане по схемата, могат да получат подпомагане след 2023 г., но само за остатъчния брой от годините до 5. 

 

“Например, получавали сте плащане през 2021 и 2022 г., имате право да получите плащане по мярката за млади земеделски стопани през 2023, 2024 и 2025 година”, обясни Стоянова.

 

Относно плащанията за малките земеделски стопани - те ще получат до 1250 евро/хектар, като изискването е да имат най-малко 0,5 хектара.

 

“В тази интервенция могат да се заявяват площи от земеделските стопани всяка година. Могат и да се прескачат години. Подпомагането е година за година и можете да кандидатствате всяка година за него”, заяви експертът.

 

Има и още нещо важно.

 

Ако един фермер иска да заяви интервенцията за дребни земеделски стопани, не може да заяви останалите интервенции в Стратегическия план“, заключи Аделина Стоянова.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg 

 

Добави коментар