Какво символизира магическото число 100 000 за фермерите?

Какво символизира магическото число 100 000 за фермерите?

 

На 6 декември 2021 г. в Официалния вестник на ЕС бяха публикувани трите регламента от пакета за реформа на ОСП 2023-2027, които ще определят правилата за фермерите само след една година. Документът е наличен и на български език ТУК.

 

Тъй като документът е дълъг над 300 страници, ние ще обърнем внимание само на магическото число 100 000, което се повтаря на няколко пъти и то все по важни поводи. Разбира се, веднъж тази сума се споменава във връзка с определяне на твърд таван на директните плащания, като се посочва, че:

 

Държавите членки могат да определят горна граница за размера на основното подпомагане на доходите за устойчивост, което се отпуска на земеделски стопанин за дадена календарна година. Тези, които решат да го направят, намаляват със 100% сумата, надвишаваща 100 000 евро.

 

Към момента нашето Министерство на земеделието е разработило цели 9 варианта за ограничаване на директните плащания, като твърдият таван е само един от тях.

 

Втори път 100 000 евро се свързват с възможността държавите членки да подпомагат млади фермери и нови фермери за стартирането на стопански дейности в селските райони. Помощта може да бъде под формата на еднократни суми или финансови инструменти, или комбинация от двете. Тя се ограничава до максимум 100 000 евро и може да бъде диференцирано в съответствие с обективни критерии. 

 

Как ще бъде у нас обаче, все още се обсъжда в Тематичната работна група за Стратегическия план и трябва да стане ясно до края на годината. Това че сумата може да нарасне от 50 000 евро до максимум 100 000 евро е добра новина за младите, но дали ще се случи и у нас, е друг въпрос.

 

Трети път емблематичното число 100 000 се обвързва с инструментите за сътрудничество. Държавите членки ограничават подпомагането за създаване на групи производители, организации на производители или междубраншови организации до 10% от годишната предлагана на пазара продукция на групата или организацията при максимален размер от 100 000 евро годишно. Посоченото подпомагане е прогресивно намаляващо обаче и се ограничава до първите пет години след признаването.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар