Комисията прие новия План за биологично земеделие

  • 17
  • 0
  • Новини
Комисията прие новия План за биологично земеделие

 

Развитието на биологичното земеделие в ЕС разчита на национални стратегии, на подкрепата към фермерите, както и на инвестициите във веригите за доставки и научните изследвания. Това коментираха европейските депутати при приемането на доклада за Плана за действие на ЕС за биологично земеделие. 

 

Документът беше одобрен при гласуване в пленарна зала с мнозинство от 611 гласа “за”, 14 “против” и 5 “въздържали се”.

 

Депутатите подчертаха, че биологичното земеделие е ключов елемент за постигане на целите в областта на околната среда и климата. Те призоваха за пазарно ориентирано развитие на биологичния сектор, национални и регионални подходи, както и подкрепа за научни изследвания в биологичното земеделие.

 

„С този План за действие гарантираме, че има добра комбинация от правилни инструменти, стимули и достатъчна гъвкавост, така че всяка страна от ЕС да има индивидуални възможности за по-нататъшно развитие на своя органичен сектор. Но също така и внасяне на европейската биологична визия в собствените си национални или регионални биологични стратегии. Целта е предлагането и търсенето на биологични продукти да растат рамо до рамо. Разширяването на органичните продукти е мисия, която ще помогне не само за климата, околната среда и хуманното отношение към животните, но и за икономическата ефективност на нашите фермери”, коментира докладчикът Симон Шмидбауер.

 

Движено от пазара и поддържано биологично земеделие

 

Приетата резолюция посочва многото ползи на биологичното земеделие за смекчаване на изменението на климата, биоразнообразие и опазване на почвата. Докладът подчертава, че развитието на биологичния сектор трябва да се ръководи от пазара. Текстовете в документа призовават за достатъчна подкрепа на земеделските производители от фондовете на Общата селскостопанска политика (ОСП).

 

Ролята на веригите за доставки и обществените поръчки

 

Докладът подчертава важната роля на веригата за доставки за биологичното земеделие, която трябва да бъде кратка, местна, сезонна и интелигентна. Поради това призовава за инвестиции, улесняващи развитието на късите хранителни вериги. Признавайки ролята, която частният сектор играе за стимулиране на търсенето на биологични продукти, евродепутатите споделиха, че държавите членки трябва да насърчават търговските вериги да работят за увеличаване на биологичното потребление.

 

Съгласно резолюцията няма единен модел на земеделие, който да се прилага във всички държави и региони. Поради това страните членки следва да създадат свои собствени национални или регионални стратегии за биологично земеделие. 

 

Изследвания и иновации за поддържане на сектора

 

Изследванията и иновациите в животновъдството са от ключово значение за устойчивостта на биологичното земеделие, казват евродепутатите. Поради това те насърчават научно обоснован подход и иновации относно нови източници на хранителни вещества за растенията, както и изследвания на органични семена.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар