КТИ започва кампания за разяснение на новата онлайн система за агротехника

  • 08.02.2022 8:46
  • 2824
  • 0
  • Новини
КТИ започва кампания за разяснение на новата онлайн система за агротехника

През месец април стартират информационните дни организирани от КТИ, за разясняване на оперативно съвместимата информационна система на КТИ и внедряване на нови електронни услуги. Новата система ще улесни комуникацията както между КТИ и собствениците на земеделска техника, така и между КТИ и други институции като Национална агенция за приходите, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, Министерство на вътрешните работи, ГД „Криминална полиция, Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество.


Общата цел на системата е осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса, както и служебно предоставяне на данни между администрациите на хоризонтално ниво в условията на оперативна съвместимост.


По време на информационните дни, които се провеждат през месеците април и май в регионалните офиси на КТИ, клиентите на Инспекцията, както и останалите целеви групи ще имат възможнст да се запознаят с функциите, които бъдещата онлайн система ще предоставя.


Информационните дни ще бъдат проведени в регионалните звена в страната, както следва:


08 и 09 април - Кюстендил, Стара Загора
14 и 15 април - Благоевград, Ямбол
16 и 17 април – Плевен; Хасково
20 и 21 април – Ловеч; Търговище
22 и 23 април – Пловдив; Шумен
27 и 28 април – Варна; В. Търново
29 и 30 апарил - Добрич
04 и 05 май – Видин; Разград
07 и 08 май – Враца, Габрово
11 и 12 май – Кърджали; Смолян
14 и 15 май – Русе ; Пазарджик
18 и 19 май – Монтана; Силистра


Информационната система ще бъде достъпна за ползване през месец октомври.