Landquip - презентация на пръскачки

Landquip - презентация на пръскачки

Презентация на прикачни пръскачки на британския производител Landquip в землището на село Радко Димитриево, обл.Шумен