Last Minute оферта за налични сеялки за точна сеитба от Кооперация Китка

Last Minute оферта за налични сеялки за точна сеитба от Кооперация Китка
„Постигането на високи добиви на пролетни култури изисква както отлична подготовка на почвата и спазването на агро-техническите срокове, така и използването на високопроизводителна техника за прецизна сеитба“. Това заяви председателят на Кооперация Китка Светослав Дамянов.
 
Сеялките за точна сеитба VESTA 6 Profi и VEGA 6 Profi, които бяха представенина БАТА Агро в началото на март, т.г. се произвеждат от украинския производител „Червона зирка Елворти“ (в миналото познат като „Красная звезда“) се предлагат на българския пазар от Кооперация Китка, като специално за закъснелите за ПРОЛЕТНАТА кампания, е актуална изключителна LAST Minute оферта за ограничени количества машини на склад.

 
Основан в далечната 1874 г. от братята англичани Роберт и Томас Елворти, украинският производител се явява утвърден с качеството и популярността си производител на международните пазари. В настоящия момент, благодарение на непрекъснато внедряваните модерни технологии и оборудване, произведените от „Червона зирка Елворти“ сеялки, култиватори  и селскостопански машини се радват на заслужен успех и доверие сред многобройните си потребители заради високото си качество, надеждност и достъпни цени. Сред тях са и сеялките VESTA и VEGA от модификацията Profi. Предназначени за прецизна сеитба на пролетници като слънчоглед, царевица, сорго, памук, соя, бобови култури и др. с едновременното внасяне на изкуствени торове, те осигуряват зададената гъстота на посева и необходимото за правилното развитие на растенията разстояние между тях при пълното избягване на ръчен труд. 
 
Всичко това се осигурява от новата конструкция на сеещия апарат, който се отличава с лесен достъп до вакуумната камера, бързата и лесна смяна на сеещите дискове и задаване на посевните норми.

 
И двата модела сеялки имат увеличени до 36 литра бункери за зърно, като бункерите за тор при VESTA 6 PROFI са 2х180 литра, а при VEGA 6 PROFI  достигат до 2 х270 литра. Това намалява необходимостта от често зареждане и увеличава в голяма степен на производителността на машините.  
 
И при двата модела, за сметка на разположените на една линия оси на опорно-задвижващите колела със сеещите работни органи, се постига синхронно копиране на релефа както от рамата, така и от посевните секции. Самите посевни секции са оборудвани с двуконтурно задвижване с нова конструкция. Надеждната защита на задвижващите елементи осигуряват надеждната работа дори в почви със значително количество плевели или растителни остатъци.
 
Торовнасящата система осигурява възможността за полагане на минералните торове на необходимото разстояние от реда, което елиминира вредното му влияние върху семената.
Основната принципна разлика между двата модела сеялки е новата конструкция на посевната секция при VEGA 6 PROFI. Паралелограмното окачване, заедно с двойката копиращи колела, разположени от двете страни на двойно-дисковия ботуш, позволяват точно да се копира повърхността на полето.
 
V-образните притъпкващи колела осигуряват притискането на семената към посевното ложе, което способства за по-ранното им и равномерно покълване.
 
Налягането на секциите върху почвата се осъществява от 3 пружини. Всяка една осигурява натиск от 50 кг. При това, сумарното налягане върху почвата при заредена със семена и тор сеялка може да достигне 280 кг.
 
За работа при не-добре обработени почви или при директна сеитба, сеялката е стандартно оборудвана със т.нар. прорезен диск, който осигурява линия на преминаване на сеещия ботуш.
 
Копиращите колела на секциите могат да се движат във височина, независимо едно от друго до 50 мм. без да намаляват при това дълбочината на посева. Близкото разстояние между точката, в която се полагат семената и опорните странични колела, позволява да се поддържа еднаква дълбочина на сеитба,като при това се постига дружна кълняемост и по-високи добиви.
 
VEGA 6 PROFI се предлага стандартно с транспортно устройство, облекчаващо придвижването и по пътната мрежа.
 
Контрола на параметрите на посева се осъществява от информационното устройство „Спутник“, влизащо в стандартната комплектация на сеялките и от двата модела.
 
Информацията която се подава към оператора включва данни за:
Нормата на посева за всяка сееща секция бр./м.
Процент на двойниците и пропуските на всяка секция
Равномерност на засяването на всяка секция
Разпределение на семената в % в реда
Разпределението на семената в % на цялата площ
Времето на работа на сеялката и засетите през него площи
Скоростта на движение на машината
Резултатите от автотеста и състоянието на системата за контрол
За осъществяването на калибрирането ,т.е. изчислява и запомня процента на приплъзване на задвижващото колело след изпълнение на опцията „калибриране“
Резултатите от работата на всяка една секция за цялата засята площ и сумарно за засятата площ
 
В заключение бихме обобщили, че използването на сеялките VESTA 6 Profi и VEGA 6 Profi е удоволствие за всеки един земеделски производител и гаранция за високи добиви при ниски експлоатационни разходи. Същите са неотменна част от производствения инвентар на съвременното земеделско стопанство.

 

© 2016 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!