Липсват подготвени кадри в земеделския сектор

Липсват подготвени кадри в земеделския сектор

Основните трудности, които земеделските стопани срещат са обикновено свързани с природата, но тази година очакват добра зърнена реколта. Същевременно обаче се появява нов голям проблем- липсата на подготвени кадри за работа със съвременна техника, коментира Маринка Иванова – най-големият арендатор в Североизточна България, която стои зад фирмите Еко тур Инвест и Аспарухово Лейк Инвестмънт Къмпани.

Според нея повечето арендатори в България работят без така необходимия мрежови график. Той представлява висша форма на логистика в земеделието, планирайки какъв обем от човешки и технически ресурс ще е необходим през следващия сезон и година.

Другият огромен проблем пред отглеждащите зърнени култури в страната е липсата на преработвателни предприятия у нас, както и пазар в България. По този начин нашите земеделци не могат да затворят цикъла на производството си. По-амбициозните търсят чужди инвеститори с интерес към вложения в незапълнените у нас пазарни ниши.

Ако повече банкови институции застанат зад земеделските производители, българското производство ще се възобнови отново, смятат земеделците.

В момента в община Дългопол, Варненска област Еко тур Инвест и Аспарухово Лейк Инвестмънт Къмпани обработват 70 хиляди декара земеделски земи. От тях 18 хиляди дка са били пустеещи. В община Дългопол обработваемите земи са 117 хиляди дка. Една част от нивите във варненския регион са засети със селектиран сорт рапица. Тази чиста култура е с много висок добив и качество, една от най-добрите в страната. В останалата част от обработваемите площи са отглеждат масови посеви – царевица, овес, пшеница и слънчоглед.

До 3-4 години арендаторите в община Дългопол смятат да възстановят инфраструктурата в региона, като възобновят капкоподването. След това планират да възстановят и оранжерийното производство с разсад и отглеждане на зеленчуци. За да затворят цикъла на производство обаче ще са необходими и хладилници за дълбоко замразяване на стоката, преди да стигне до крайния потребител. Първата стъпка към изпълнението на този план е предстоящото съвсем скоро учредяване на водно сдружение, което е законовата форма да се използва активно водния ресурс в региона.