Manitou представи новия телехендлер 840-137 PS - ВИДЕО

Manitou представи новия телехендлер 840-137 PS - ВИДЕО

Максималния капацитет на повдигане е 4 тона на височина 4,5 метра. С удължителя може да се товари до 7,55 метра височина. Пълния радус на завиване на този телехендлер е едва 3,38 метра.