Машинно-тракторния парк у нас е най-стар в Европа

Машинно-тракторния парк у нас е най-стар в Европа

Машинно-тракторния парк в България е най-амортизиран в сравнение с всички останали Европейски страни. По данни на НСИ за 2006 г. - 92,4% от земеделската техника у нас е напълно амортизирана.
По данни пък на КТИ към МЗГ - между 17 и 20 на сто от земеделската техника в страната е на експлоатационна възраст под 7 години, а останалата е заварена още от времето на ТКЗС.
Статистиката сочи, че най-стари селскостопански машини има в Област Монтана, която е на едно от последните места / след Видин, Кърджали и Хасково/  в страната по новозакупени машини с финансовата помощ на програма САПАРД.

Всяка година се определят дати за задължителните технически прегледи на селскостопанската техника по общини. При тях, ако отделни машини не отговарят на нужните изисквания за работа, те се спират от движение до покриване на техническите изисквания с ремонт. Глобите за неразрешено ползване на машини започват от 50 лева. Както информират от КТИ, от ноември 2005 год. досега в 42 случая е наложена забрана за внос на техника, която не отговаря на българските стандарти за безопасност. Машините са били произведени в Китай, Турция и други държави. 


Технологичния бум в обновяването на земеделските стопанства с нови тарктори, комбайни и прикачен инвентар в Европа бе преди 12-13 години. Днес в Германия 85% от стопанствата са с машини, не по-стари от 7 години. В Италия пък те са  69%. Най-нови са машините в Англия, където амортизирани машини по полетата не се срещат, а официалната статистика сочи, че те са едва 3,75% / по данни на EBWA/ .
Унгарското земеделско министерство пък съобщи преди дни, че до 2013 година само в закупуването на нова селскостопанска техника и за модернизацията на животновъдни ферми ще бъдат инвестирани 2 млрд. евро.

Средствата , които България ще получи по Програмата за развитие на селските райони ще включват и такива за закупуване на нова земеделска техника, като по предварителни разчети, сумата за периода Октомври 2007 - Декември 2013 г. ще бъде около 6 пъти повече от средствата отпуснати за покупка на машини по САПАРД  до момента.


Снимка: Selo.Bg Фотоалбум - Механизация - Трактори