Масови проверки на селскостопанска техника извърши КТИ

Масови проверки на селскостопанска техника извърши КТИ

Извънредна проверка на пазара на колесни трактори извърши КТИ през периода 15-19 ноевмри. Проверката бе провокирана от публикувана от медиите информация, че на пазара са пуснати колесни трактори, които не отговарят на изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника. Контролната дейност обхваща всички вносители и търговци на нови колесни трактори.

Заповедта на изпълнителния директор на КТИ изисква проверка за валиден сертификат за съответствие с одобрения тип, нанесеното търговско наименование или марка и тип и/или на маркировка или номер за одобрение на типа. Съответно при липса на валиден сертификат се дават необходимите предписания.

При пуснати на пазара нови колесни трактори, които не отговарят на изискванията, ще се прилагат административно-наказателните разпоредби на Закона за регитрация и контрол на земеделската и горска техника.

Цялостната оценка на ежемесечните отчети на регионалните служби за направения контрол през годината се извършва от отдел „ Типове одобрение, контрол на пазара и европейска координация”. Част от проверката е и обмена на информация през 2010, която е постъпила съгласно действащото споразумение за въздействие между КТИ и Aгенция „Митници”.

 

© Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!