Механизатори без документи откриха инспектори по труда

  • 199
  • 0
  • Новини
Механизатори без документи откриха инспектори по труда

35 обекта са проверили от Инспекцията по труда  в рамките на кампанията в селското стопанство, която се проведе през месец юни.

84 % от констатираните нарушения са свързани със здравословните и  безопасни условия на труд.
В 40 % от обектите има   неправоспособни  механизатори – без  документи  от  Контролно-техническата  инспекция  към  МЗГ  или  с  документи   с  изтекъл  срок  на  валидност, сочат проверките.

В много от фирмите  липсват измервания по електробезопасност. Над половината от проверените не са направили задължителната от тази година застраховка за трудова злополука за работещите с повишен риск. Констатирани са и недовършени дейности по оценката на риска за здравето и безопасността на работниците.

16 % от установените  нарушения са свързани с трудово-правните отношения- неправилно попълнени формуляри, липса на длъжностни характеристики, закъснение на заплатите, неизплащане на нощен труд или на продължителна работа.