Министерството на земеделието изпрати на ЕК редактирания Стратегически план. Чакаме отговор

  • 0
  • 0
  • Новини
Министерството на земеделието изпрати на ЕК редактирания Стратегически план. Чакаме отговор

Министерството на земеделието публикува Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, предоставен на Европейската комисия (ЕК) за последна предварителна оценка.

 

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПЛАНА 

 

Планът е въведен за финален преглед от службите на Комисията с всички промени, след отразяване на получените 405 забележки през месец май тази година, информират от пресофиса на министерството. 

 

Основните изменения включват подобряване на качеството на интервенционната логика, допълняемостта и демаркацията с другите фондове и програми, взаимовръзките на отделните части на Плана и качеството и последователността на отделните интервенции за подкрепа. 

 

Предстои вътрешно съгласуване на документа между отговорните звена в ЕК и неговото окончателно одобрение. 

 

Одобрението се основава изключително на актове, които са правно обвързващи за държавите членки, уточняват от министерството. 

 

Междувременно Комисията обяви, че стратегическите планове на Хърватия, Словения и Швеция са одобрени. 

 

Новата селскостопанска политика на ЕС влиза в сила от 1 януари, 2023-а година. 

 

Амбицията на страните членки е тя да  оформи прехода към устойчив и модерен европейски селскостопански сектор. Съгласно реформираната политика, финансирането ще бъде по-справедливо разпределено между стопанствата, като ще се наблегне на малките и средни семейни ферми, както и на младите фермери. 

 

Освен това фермерите ще бъдат стимулирани финансово, така че да въвеждат иновации - от прецизно земеделие до агроекологични производствени методи. 

 

Като подкрепя конкретни действия в тези и други области, новата ОСП може да бъде крайъгълният камък за продоволствената сигурност и земеделските общности в Европейския съюз, смятат от Комисията. 

 

Новата ОСП включва по-ефективен начин на работа, са на мнение от Брюксел. 

 

Държавите членки ще прилагат национални стратегически планове за ОСП, комбинирайки финансиране за подпомагане на доходите, развитие на селските райони и пазарни мерки. 

 

При разработването на своя Стратегически план за ОСП всяка държава-членка избра от широк набор от интервенции на ниво ЕС, като ги приспособи и насочи към своите специфични нужди и местни условия. 

 

Комисията оценява дали всеки план е насочен към десетте ключови цели на ОСП, които засягат споделени екологични, социални и икономически предизвикателства. 

 

Плановете трябва да са в съответствие със законодателството на ЕС и също така да допринасят за целите на ЕС в областта на климата и околната среда, включително относно хуманното отношение към животните, както е посочено в стратегията “От фермата до трапезата” и стратегията за биоразнообразието. 

 

Бюджетът на ОСП за следващия програмен период е 270 млрд. евро. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар