Мярка 121 може да се раздвижи едва през октомври стана ясно на среща между БАТА и МЗХ

  • 24.04.2020 16:29
  • 712
  • 0
  • Новини
Мярка 121 може да се раздвижи едва през октомври стана ясно на среща между БАТА и МЗХ

Средната възраст на тракторите в страната е 21,34 години. Това сочи доклад на Българската асоциация на търговците на агротехника (БАТА), представен пред ръководството на Министерството на земеделието и храните, съобщи в интервю за Фермер.БГ Христофор Бунарджиев, председател на БАТА. Машините на възраст над 10 години са близо 85% от колесните трактори в страната. Най-страшното обаче е, че темпът на обновяване е 3,3% през 2008 год. и 2,6% през 2009 год., което бележи спад, коментира Бунарджиев.

Старите машини обаче не са единственият проблем, който стои пред земеделските производители в страната. Ако в Европа енергонаситеността на площ е 244 kW на 100 хка, в България тя е едва 140 kW за 100 хка. По този начин няма как българските фермери да бъдат конкурентноспособни на европейските си колеги. Освен това, ако в Европа, средно на един трактор се полагат 19,7 хка земя за обработка (във Великобритания – 34, Дания – 25, Франция – 15, Гърция и Португалия по 16 хка), то в България се падат средно по 62 хка на трактор, сочи още докладът на БАТА. Що се отнася дo комбайните, там нещата са малко по-добри. Машините на възраст над 10 год. се спаднали от 97% през 2003 год. на 92% през 2009 год. Средната им възраст е 17,75 години.

В момента в България работят 52 600 трактора. Данните са базирани на справка от Техническата инспекция (КТИ) на страната. Това се равнява на броя на тракторите през 1969 година, посочи Бунарджиев.

За съжаление на този етап от МЗХ не са били поети никакви ангажименти по отношение на поставените проблеми и срещата е приключила в общи линии на ниво анализ, коментира председателят на асоциацията. В момента се планира организирането на кръгла маса с представители на браншовите организации в агросектора, експерти от МЗХ и от Министерството на финансите, на която да бъде създадена единна Стратегия за управление на земеделието.

В момента, заради забавеното изплащане на проектите по 121 мярка, както и прекратения прием на проекти за селскостопанска техника, загуби търпят както фермерите, така и фирмите – вносители на техника, коментира Христофор Бунарджиев. В момента всяка една от компаниите вносители разполага с големи стокови наличности. Всяка компания започва новия ден с поне 3 хил. евро лихви по кредити, теглени за закупуването на земеделска техника.

По време на срещата са обсъдени възможностите за прехвърляне на средства от други мерки към мярката за агротехника. Според експертите на МЗХ такава ревизия е възможна единствено в средата на действие на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, което означава, че ревю на изпълнението ще бъде направено около месец октомври 2010 год. Едва след тази ревизия могат да се правят планове за преструктуриране на средства между мерките и евентуалното прехвърляне към 121 мярка.

От Българската асоциация на търговците на агротехника заявяват, че към момента нямат основание да критикуват ръководството на Земеделското министерство. „Така или иначе бяхме решили да дадем кредит на доверие от 6-7 месеца, през които новия екип да се запознае с актуалната ситуация в агросектора. Има готовност за диалог от двете страни. Има вече и ясна позиция относно състоянието на бранша, коментира Бунарджиев. Оттук нантатък, обаче ще искаме и ще настояваме за реални дийствия”, каза в заключение той.

източник:  Фермер.БГ