МЗП опроверга за промени в Програмата за развитие на селските райони

МЗП опроверга за промени в Програмата за развитие на селските райони
прес-съобщение на МЗП

Във връзка с публикация в столичен всекидневник, според която мерките на Програмата за развитие на селските райони са съкратени от Европейската комисия, МЗП уточнява, че изнесената информация не отговаря на истината. Съкращаване на мерките от страна на Европейската комисия няма, а броят и съдържанието им не са променяни от първия официален вариант изпратен от българската страна на 3 април 2007 г. Програмата за развитие на селските райони е приета във вида предложен от българската страна.
 
Дефинираните в Стратегическия план три основни цели, отразяващи националната политика за развитие на селските райони през периода 2007 - 2013 год., ще се прилагат чрез 22-те мерки на Програмата по четири приоритетни оси:
 
ос 1 “Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горски сектори”
ос 2 “Подобряване на околната среда и селската природа (управление на земята)”
ос 3 “Подобряване качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика”
ос 4 “ЛИДЕР”
 
Предвидените средства за усвояване за периода 2007-2013 г. са в размер на 3 млрд. и 242 млн. евро, от които 2 млрд. и 609 млн. евро ( 80%) от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 633 млн. евро (20%) са средствата от държавния бюджет.